Sıfır Enerji Binalar ZeroBuild Forum’20’de masaya yatırılacak!

Sıfır Enerji Binalar ZeroBuild Forum’20’de masaya yatırılacak! Sıfır Enerji Binalar ZeroBuild Forum’20’de masaya yatırılacak!

Dünya gündeminin ilk sıralara yerleşen Sıfır Enerji Binalar, 23-27 Eylül tarihleri arasında ZeroBuild Forum’20’de 35 ülkeden katılımcı ile görüşülecek.Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2021’den itibaren tüm yeni binalarda zorunlu hale getirilen ve birçok ülkenin de eylem planlarında yer alan Sıfır Enerji Binalara dönüşümü, ülkemizde de hızlandırmak hedefi ile 23-27 Eylül 2020 tarihleri arasında sanal ortamda gerçekleşecek Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Sanal Forumu ZeroBuild Forum’20’de, dünyadan ve Türkiye’den 150’ye yakın uzman bir araya gelecek. 35 ülkeden fikir önderi konuşmacı ile gerçekleşecek 48 oturumda, Sıfır Enerji Binaların ülke ekonomisine katkılarından çevreye, enerji finansmanından yapı ve enerji sektörünün üstleneceği role kadar dönüşüm her açıdan ele alınacak, örnek projeler yayınlayacak. 

“Dünya Çözüm Bekliyor, Çözüm: Sıfır Enerji Binalar” ana temasıyla gerçekleşecek Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Sanal Forumu ZeroBuild Forum’20’de konuşma ve sunumları ile yer alacak yabancı uzmanlar, binalarda enerji talebinin düşmesinin ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının öneminden bahsederek, dünyadan başarılı örneklere dair bilgiler yayınlayacak. 

Ülke ekonomisi, birey ekonomisi, enerji tasarrufu ve çevre için kaçınılmaz olan sıfır enerji binalara dönüşüm için yapılması gerekenlerin paylaşılacağı, enerji ve yapı sektörüne, yönetimlere, uygulayıcılara, üniversitelere bir yol haritası sunmayı hedefleyen ZeroBuild Forum’20’de; Kanada’dan Japonya’ya, Norveç’ten Malezya’ya, Amerika’dan İtalya’ya kadar 35 ülkeden 41 yabancı konuşmacı bilgi paylaşımında bulunacak. www.zerobuild.org sayfasından yapılacak ücretsiz kayıt ile 23 - 27 Eylül tarihleri arasında takip edilebilecek ZeroBuild Forum’20, anında simultane hizmeti ile İngilizce veya Türkçe olarak izlenebilecek.

Prof. Dr. Ulubeyli: ZeroBuild Forum, ülkemizin imaj ve tanıtımına da önemli miktarda katkı sunacak

Dünyada sıfır enerjili binalar ile ilgili olarak düzenlenen organizasyonların genellikle yerel düzeyde yapıldığına ve genelde akademik ya da sadece sektörel görüşlerin ön planda olduğundan bahseden ZeroBuild Forum Uluslararası Kurul Üyesi Prof. Dr. Serdar Ulubeyli, “ZeroBuild Forum’20, gerek uluslararası kapsayıcılığı sayesinde ve gerekse bilimsel görüşlere ve endüstriyel uygulamalara aynı anda yer vermesiyle, bu alanda bütüncül bir perspektif oluşturacak ilk uluslararası organizasyon. Biliyoruz ki, Sıfır Enerji Bina kavramının temsil ettiği çevresel ve ekonomik hassasiyetler, sadece devletlerin değil, tüm paydaşların farkındalık ve bilgi aktarımı konusundaki çabalarıyla oluşturulmalı ve yürütülmelidir. Bu anlamda, ZeroBuild Forum’20, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek hem ülkemize hem de dünyaya önemli bir katkı sunmayı hedeflemektedir. Sıfır Enerji Bina konusunda çatı kuruluşlarının başında gelen Dünya Yeşil Bina Konseyi’nin ve 20’yi aşkın ilgili sivil toplum kuruluşunun takdirini kazanan ve desteğini de alan forum, oldukça fazla sayıdaki ve çeşitlilikteki uluslararası katılımcılar sayesinde, ülkemizin imaj ve tanıtımına da önemli miktarda katkı sunacaktır” diye konuştu. 

Dünyanın dört bir köşesinden konuşmacı, Türkiye’nin dönüşüm çalışmaları için Sıfır Enerji Binaları'nı konu alacak.

Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Sanal Forumu ZeroBuild Forum 20’de;

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde bina fiziği ve binalarda enerji kullanımı alanlarında uzman olarak çalışan, Akıllı Şehirlerde Sıfır Emisyonlu Mahalleler Araştırma Merkezi’nde Müdürlük görevini yürüten ve sıfır enerjili binalarla ilgili dünyada akademik anlamda en bilinen ve en önde gelen birkaç bilim insanı arasında yer alan Prof. Dr. Arild GUSTAVSEN, sıfır emisyonlu binalar ve yeşil mahalleler oluşturulurken ortaya çıkabilecek potansiyel fırsatlar ve zorluklar hakkında bir sunum düzenleyecek.

2014'de Avrupa Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Birlikleri Federasyonu (REHVA) tarafından Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne layık görülen, 100’e yakınakademik makalenin yazarı olan,dünyaca ünlü bilim dergisi Sürdürülebilir Şehirler ve Toplum’da 2018’den beri yardımcı editörlük görevini yürüten ve halen Torino Teknik Üniversitesi’nde çalışmalarına devam eden Doç. Dr. Enrico FABRIZIO, sıfır enerjili binalar konusunda bilimsel anlamdaki en son araştırmalardan bahsederek, gelecekteki muhtemel uygulamalar konusunda fikirlerini sunacak.

Mühendislik alanında Avrupa’nın en iyi yükseköğretim kurumları arasında başta gelen Delft Teknoloji Üniversitesi’nde görevde bulunan, 25 yıllık akademik ve sektörel deneyime sahip, Uluslararası Enerji Ajansı’nın araştırma gruplarında çalışan Dr. Öğr. Üyesi Erwin MLECNIK, Belçika ve Hollanda’daki pasif ev pazarının gelişimi hakkında edindiği tecrübeleri paylaşacak.

Tokyo Üniversitesi ve Nihon Üniversitesi'nde eşzamanlı olarak çalışan, Japonya İstatistik Komisyonu'nda uzman danışmanlıkta bulunan ABD'de bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde araştırmalar gerçekleştiren ve gayrimenkul ekonomisi konusunda uzmanlığa sahip olan ekonomist Prof. Dr. Chihiro SHIMIZU, Tokyo’daki yeşil bina örneklerinden yola çıkarak, çevreci yatırımların ekonomik değerinin gerçek maliyetini anlatacak.

İsveç’teki Linnaeus Üniversitesi’nde bina teknolojileri alanında çalışan ve yeşil binalarla ilgili akademik literatürde en fazla bilimsel çalışmaya sahip birkaç isim arasında bulunan Prof. Dr. Ambrose DODOO, sıfır enerjili binalara dönüşüm için bir yol haritası hazırlayarak, İsveç’te ortaya konan çözümlerin nasıl uygulandığını ve edinilen tecrübeleri anlatacak.

Pasif evler, düşük karbon teknolojisi, düşük enerjili tasarım ve iç mekân hava kalitesi gibi konularda uzmanlığa sahip olan ve İngiltere’deki Notthingham Üniversitesi’nde çalışan Dr. Öğr. Üyesi Carlos JIMENEZ-BESCOS, farklı iklim kuşaklarında yer alan pasif evlerin yerel mimari anlayış için sunduğu fırsatlar ve zorluklar hakkında bir konuşma yapacak.

Sıfır enerjili binalar ile ilgili çok bilinen iki kitabın yazarı olan, sektörde halen fiilen danışmanlık yapan, LEED uzmanlık belgesine sahip olan ve Belçika’daki Liege Üniversitesi’nde çalışan Dr. Öğr. Üyesi Shady ATTIA, net sıfır enerjili bina tasarımı için gerekli olan kalite güvencesi konusundaki sektörel uygulamalar hakkında detaylı bir sunum yapacak.

Bilimsel çalışmaları nedeniyle dünyada güncel yayınlarına en çok atıf yapılan, çeşitli akademik dergilerde yardımcı editörlük ve editörler kurulu üyeliği yapan ve halen Hong Kong Teknik Üniversitesi’nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Amos DARKO, yeşil binalar aracılığıyla iklim değişikliği ile nasıl mücadele edilebileceğiyle ilgili bilgilerini katılımcılara anlatacak.

İngiltere’deki Bath Üniversitesi’nde mimarlık yüksek lisansı yapam, IPMA proje yönetimi Seviye D sertifikasına sahip, lisanslı pasif ev tasarımcısı ve halen Roberts and Treguer Şirketi'nin İş Geliştirme ve Tasarım Müdürü olarak çalışan Bachir NEBIA, örnek proje olarak Londra Blaker Yolu ile ilgili bilgileri yayınlayacak.