Şile Darlık, Kabakoz, İsaköy Havzası imar planı askıdan iniyor!

Şile Darlık, Kabakoz, İsaköy Havzası imar planı askıdan iniyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce askıya çıkarılan Şile İlçesi, 1/5000 ölçekli Darlık, Kabakoz, İsaköy Havzası Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin hazırlanan imar planı tadilatı bugün askıdan indiriliyor...İstanbul Şile İlçesi, 1/5000 ölçekli Darlık, Kabakoz, İsaköy Havzası Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 16 Ocak 2014 tarih 150, 151, 152, 154, 156, 158 ve 159 sayılı karar doğrultusunda hazırlanan 21 Kasım 2014 tasdik tarihli plan tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Eylül 2015 tarihinde askıya çıkarıldı. İmar planı bugün askıdan inecek.İmar planı için tıklayınız