Şile Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği askıda!

Şile Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği askıda! Şile Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliği askıda!

Şile İlçesi, Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı bugün askıya çıkarıldı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Şile İlçesi, Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli 15 Şubat 2019 tasdik tarihli plan tadilatı bugün askıya çıkarıldı.

Şile İlçesi, Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı Değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı 22 Mayıs 2019 tarihinde askıdan inecek. 

İmar planı için tıklayın