Silifke Hidroelektrik santrali kararı onaylandı!

Silifke Hidroelektrik santrali kararı onaylandı!

Özelleştirme Yüksek Kurulu, gayrimenkul satışı ile imar planı değişikliklerine ilişkin kararları onayladı. ÖYK'nın konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. En yüksek teklif 8 milyon 850 bin dolar oldu.Buna göre Elektrik Üretim AŞ'ye ait Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne hidroelektrik santrallerinin, 8 milyon 850 bin dolar bedelle en yüksek teklifi veren Cem Veb Ofset Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye işletme hakkının verilmesine ilişkin karar onaylandı. Buna göre, Gayrimenkul AŞ'ye ait, Batman'ın Beşiri ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 410 nolu parseldeki 10.095,58 metrekare yüzölçümlü konut dışı kentsel çalışma alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki binayla birlikte 6 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren İrfan Bozkurt'a satılmasına onay verildi, tta Gayrimenkul AŞ'ye ait, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesindeki merkezi iş alanı, turistik ve kültürel tesis, eğlence, otel, sağlık, konut, alışveriş merkezi, kapalı otopark imarlı olan 5534 ada 4 no.lu parseldeki 9.206,62 metrekare yüzölçümlü gayrimenkulün mevcut imar durumu ve üzerindeki binalarla birlikte 22 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Babacan Grup Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılması onaylandı. ÖYK, tta Gayrimenkul AŞ adına kayıtlı, Kastamonu'nun Merkez ilçesi İnönü Mahallesi 1016 ada, 282 nolu parseldeki 7.709,17 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde 3 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mustafa Gün'e satışını onayladı. Maliye Hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yuva Mahallesinde yer alan 4.649,00 metrekare yüzölçümlü 43264 ada 9 nolu parsele yönelik gelişme konut alanı fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına karar verildi. ÖYK, Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Bolu'nun Merkez İlçesi Karaköy Mahallesinde yer alan 42.446,00 metrekare yüzölçümlü 243, 249, 250, 251, 985, 1404 ve 1406 nolu parsellere yönelik özel yurt alanı, park ve yol fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına karar verdi. Elektrik Üretim AŞ'ye ait Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne hidroelektrik santrallerinin, 8 milyon 850 bin dolar bedelle en yüksek teklifi veren Cem Veb Ofset Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye işletme hakkının verilmesine ilişkin karar onaylandı. 


Yeni Göksu