02 / 07 / 2022

Silivri 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

Silivri 1/1000 ölçekli imar planı askıya çıktı!

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Gaziosmanpaşa RES (18 MW) Projesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 04.06.2020 tarihli ve E.111495 sayılı yazısı ile; Gaziosmanpaşa RES Projesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına 5 adet türbin ilave edilmesi suretiyle hazırlanan, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Gaziosmanpaşa RES (18 MW) Projesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tekliflerinin, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102(k) maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca NİP-34456861 ve UİP-34121117 plan işlem numaraları ile 04.06.2020 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 24.06.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın