Silivri'de 20 bin TL'ye icradan satılık dükkan!

 Silivri'de 20 bin TL'ye icradan satılık dükkan! Silivri'de 20 bin TL'ye icradan satılık dükkan!

Silivri'de bulunan Gümüş Kumsal Tatil sitesi içerisindeki dükkan 20 bin TL'ye satılacak. Satış, 3 Ağustos cuma günü 11:00-11:10 saatleri arasında yapılacakİlan şöyle;T.C. SİLİVRİ/İSTANBUL 2. İCRA DAİRESİ

2011/1584 TLMT.

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No: 64


ipotekli olup, satışına karar alınan taşınmazın cinsi, evsafı ve kıymeti;

Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:


Tapu Kaydı: İstanbul İli, silivri İlçesi, Çanta-Fatih mahallesi, Ovatarla mevkii 219 ada 1 parsel zemin kat 8 no.lu bağımsız bölümü dükkan


İMAR DURUMU : Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün ,29/07/2011 tarih ve 133103 sayılı imar durumu yazısında; İstanbul ili, Silivri ilçesi, Çanta-Fatih mahallesi 219 ada 1 parsel (eski 9563 nolu parsel ) 15/06/2004 onaylı tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; kısmen 'konut', kısmen ise Ticaret' alanında kalmaktadır. Konut alanında Emsal; 0,50, serbest nizam , h:7.00 m 2 kat, ticaret alanında ise Emsal: 0,50 serbest nizam M:9,50 m imar durumuna sahiptir. Söz konusu parselde yer alan dükkanlarda 07/11/1985 tarihinde ruhsat, 17/10/1991 tarihinde yapı kullanma izin belgesi düzenlediği belirtilmiştir.


HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu olan taşınmazın ana gayrimenkul Gümüş Kumsal Tatil sitesi içerisinde yer almaktadır, iste içerisinde 150 villa, 6 daire ,12 dükkan mevcuttur. Site güvenlik girişlidr. Sitede market.tenis kortu, basketbol sahası, halı saha, yüzme havuzu ve açık otopark bulunmaktadır. Bodrum+zemin+normal katlı olarak betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Bina takribi 21 yıllıktır.

satışa konu olan 8 Numaralı Dükkan: sitenin E-5 tarafındaki binanın zemin katında, başak marketin arka tarafında ve pasaj içinde yer almaktadır. Dükkan faal halde olmayıp ahşapla ile ikiye ayrılmış haldedir. Ayrıca WC hacmi bulunmaktadır. Yer döşemesi kara mozaik, duvarlar ve tavan plastik boyalıdır. Dış kapı ve cephe malzemesi PVC doğramalıdır. Isıtma tesisatı bulunmamaktadır. Dükkanın net alanı 26,12 m2 dir


KIYMETİ: Satış konu olan taşınmazın tamamına 20.000,00 TL değer takdir edilmiş olup 1. Satış Günü : 03/08/2012 Cuma

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.


Satış Şartları:


1-Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte SİLİVRİ 2 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ SİLİVRİ/İS İSTANBUL'da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış.talebi düşecektir.


2-Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nlsbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı İstediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, İhale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.


3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son İhale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksıSın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/1584 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.


(İC.If.K.126) 04/06/2012


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


Basın No: 36973İlan için tıklayın