Silivri'de icradan satılık 19 konut arsası!

Silivri'de icradan satılık 19 konut arsası!

Silivri 1. İcra Müdürlüğü Alibey Mahallesindeki 19 konut arsasını satmak üzere ihale düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre her biri 18 bin 680 lira değerindeki 19 konut arsasının satışı 9 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilecek

Silivri 1. İcra Müdürlüğü Alibey Mahallesindeki 19 konut arsasını satmak üzere ihale düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre her biri 18 bin 680 lira değerindeki 19 konut arsasının satışı 9 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilecek.

Detaylar şöyle:

SİLİVRİ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Hacizli olup satışına karar alınan;
1-Silivri ilçesi .Alibey Mahallesi,1506 ada.l parselde kayıtlı 10.942,26 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kurulu 8/1640 Arsa Paylı I Blok.l nolu bağımsız bölüm. konut vasıflı taşınmazın binasının yapılmamış olması nedeniyle arsa payına taktir olunan 18.680,00 TL bedelle saat:10:00 -10:10 arası
2-Silivri ilçesi. Alibey Mahallesi,1506 ada,l parselde kayıtlı 10.942,26 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kurulu 8/1640 arsa paylı I Blok, 2 nolu bağımsız bölüm.konut vasıflı taşınmazın binasının yapılmamış olması nedeniyle bilirkişi tarafından takdir olunan 18.680,00 TL bedelle saat:10:20 -10:30 arası
3-Silivri ilçesi.Alibey Mahallesi, 1506 ada, 1 parselde kayıtlı 10.942,26 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kurulu 8/1640 arsa paylı I Blok, 3 nolu bağımsız bölüm.konut vasıflı taşınmazın binasının yapılmamış olması nedeniyle bilirkişi tarafından takdir olunan 18.680,00 TL bedelle saat:10:40 -10:50 arası
4-Silivri ilçesi.Alibey Mahallesi, 1506 ada,l parselde kayıtlı 10.942,26 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kurulu 8/1640 arsa paylı I Blok, 4 nolu bağımsız bölüm.konut vasıflı taşınmazın binasının yapılmamış olması nedeniyle bilirkişi tarafından takdir olunan 18.680,00 TL bedelle saat:ll:00 -11:10 arası
5-Silivri ilçesi.Alibey Mahallesi, 1506 ada.l parselde kayıtlı 10.942,26 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kurulu 8/1640 arsa paylı I Blok, 5 nolu bağımsız bölüm.konut vasıflı taşınmazın binasının yapılmamış olması nedeniyle bilirkişi tarafından takdir olunan 18.680,00 TL bedelle saat:ll:20 -11:30 arası
6-Silivri ilçesi.Alibey Mahallesi, 1506 ada.l parselde kayıtlı 10.942,26 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kurulu 8/1640 arsa paylı I Blok, 6 nolu bağımsız bölüm.konut vasıflı taşınmazın binasının yapılmamış olması nedeniyle bilirkişi tarafından takdir olunan 18.680,00 TL bedelle saat-.ll:40 -11:50 arası
7-Silivri ilçesi.Alibey Mahallesi, 1506 ada.l parselde kayıtlı 10.942,26 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kurulu 8/1640 arsa paylı I Blok, 7 nolu bağımsız bölüm.konut vasıflı taşınmazın binasının yapılmamış olması nedeniyle bilirkişi tarafından takdir olunan 18.680,00 TL bedelle saat-.12:00 -12:10 arası
8-Silivri ilçesi.Alibey Mahallesi, 1506 ada.l parselde kayıtlı 10.942,26 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kurulu 8/1640 arsa paylı I Blok, 8 nolu bağımsız bölüm.konut vasıflı taşınmazın binasının yapılmamış olması nedeniyle bilirkişi tarafından takdir olunan 18.680,00 TL bedelle saat-.12:20 -12:30 arası
9-Silivri ilçesi.Alibey Mahallesi,1506 ada.l parselde kayıtlı 10.942,26 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kurulu 8/1640 arsa paylı I Blok, 9 nolu bağımsız bölüm.konut vasıflı taşınmazın binasının yapılmamış olması nedeniyle bilirkişi tarafından takdir olunan 18.680,00 TL bedelle saat:13:30 -13:40 arası
10-Silivri ilçesi.Alibey Mahallesi,1506 ada,l parselde kayıtlı 10.942,26 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kurulu 8/1640 arsa paylı I Blok, 10 nolu bağımsız bölüm.konut vasıflı taşınmazın binasının yapılmamış olması nedeniyle bilirkişi tarafından takdir olunan 18.680,00 TL bedelle saat-.13:50 -14:00 arası
11-Silivri ilçesi.Alibey Mahallesi,1506 ada.l parselde kayıtlı 10.942,26 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kurulu 8/1640 arsa paylı I Blok, 11 nolu bağımsız bölüm.konut vasıflı taşınmazın binasının yapılmamış olması nedeniyle bilirkişi tarafından takdir olunan 18.680,00 TL bedelle saat:14:10 -14:20 arası
12-Silivri ilçesi.Alibey Mahallesi,1506 ada.l parselde kayıtlı 10.942,26 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kurulu 8/1640 arsa paylı I Blok, 12 nolu bağımsız bölüm.konut vasıflı taşınmazın binasının yapılmamış olması nedeniyle bilirkişi tarafından takdir olunan 18.680,00 TL bedelle saat-.14:30 -14:40 arası
13-Silivri ilçesi.Alibey Mahallesi,1506 ada.l parselde kayıtlı 10.942,26 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kurulu 8/1640 arsa paylı I Blok,13 nolu bağımsız bölüm konut vasıflı taşınmazın binasının yapılmamış olması nedeniyle bilirkişi tarafından takdir olunan 18.680,00 TL bedelle saat:14:50 -15:00 arası
14-Silivri ilçesi.Alibey Mahallesi,1506 ada.l parselde kayıtlı 10.942,26 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kurulu 8/1640 arsa paylı I Blok, 14 nolu bağımsız bölüm,konut vasıflı taşınmazın binasının yapılmamış olması nedeniyle bilirkişi tarafından takdir olunan 18.680,00 TL bedelle saat: 15:10 -15:20 arası
15-Silivri ilçesi .Alibey Mahallesi,1506 ada.l parselde kayıtlı 10.942,26 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kurulu 8/1640 arsa paylı I Blok,15 nolu bağımsız bölüm.konut vasıflı taşınmazın binasının yapılmamış olması nedeniyle bilirkişi tarafından takdir olunan 18.680,00 TL bedelle saat:15-.30 -15:40 arası
16-Silivri ilçesi.Alibey Mahallesi,1506 ada.l parselde kayıtlı 10.942,26 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kurulu 8/1640 arsa paylı I Blok, 16 nolu bağımsız bölüm.konut vasıflı taşınmazın binasının yapılmamış olması nedeniyle bilirkişi tarafından takdir olunan 18.680,00 TL bedelle saat:15:50 -16:00 arası
17-Silivri ilçesi.Alibey Mahallesi, 1506 ada.l parselde kayıtlı 10.942,26 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kurulu 8/1640 arsa paylı I Blok, 17 nolu bağımsız
m daire bedelinin mevcut hali ile arsa payı dahil bilirkişi tarafından takdir olunan 18.680,00 TL bedelle saat:16:10 - 16:20 arası
Tİ ilçesi.Alibey Mahallesi, 1506 ada.l parselde kayıtlı 10.942,26 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kurulu 8/1640 arsa paylı 1 Blok, 18 nolu bağımsız
m daire bedelinin mevcut hali ile arsa payı dahil bilirkişi tarafından takdir olunan 18.680,00 TL bedelle saat:16-.30 -16:40 arası
m ilçesi.Alibey Mahallesi,1506 ada.l parselde kayıtlı 10.942,26 m2 yüzölçümündeki taşınmazda kurulu 8/1640 arsa paylı I Blok, 20 nolu bağımsız
im daire bedelinin mevcut hali ile arsa payı dahil bilirkişi tarafından takdir olunan 18.680,00 TL bedelle saat:16:50 - 17:00 arası
iki koşullarda satılacaktır.
DURUMU:
I ili Silivri İlçesi Yeni Mah.1506 ada 1 parsel Silivri Belediyesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalmakta olup emsal:0,90
zam 5 kat hmax: 15,50 m imar durumu bulunduğu bildirilmiştir.

TAŞINMAZLARIN HALİHAZIR DURUMU:
re Toplu Konutları Silivri-Gazitepe köyü yolu üzerinde yer alan parsel kooperatif yapılaşması şeklinde olup,binaların bazısı bitmiş,kısmen bazısı da temel
iindedir.Parsel çevresinde benz°r tip toplu konut binaları bulunmaktadır.Satışa konu daireler 100 m2 olarak projelendirilmiş olup bağımsız bölümlerin
ığı I Bloğa henüz başlanmamış olup hafriyatı alınmış durumdadır.

SATIŞLARI ŞARTLARI:

Birinci satış 09/12/2011 günü KARŞILARINDA YAZILI SAATLERDE SİLİVRİ l.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada imin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış masraflarını geçmek şartıyla ihale olunur.Böyle bir bedelle alıcı ımazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 19/12/2011 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkarılacak.Bu arttırmada da bu miktar Je edilememiş ise en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen mühlet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar
.arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklıların toplamından fazla olması ve ından başka paraya çevirme paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmasa satış talebi düşecektir.
ttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi ve bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri zımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu , tapu harç ve masrafları, KDV alıcıya aittir. Tellaliye
birikmiş vergiler ve tapu satış harcı, satış bedelinden ödenecektir.
İpotek sahibi alacaklılarla diğer îlgililerin(*)bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan İddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairenize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
laleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükmü hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilinir.
satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/6863 sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17.10.2011
B.66963 www.bik.gov.tr

Detaylı bilgi için tıklayın