Simge Mühendislik Mimarlık İnşaat konkordato talep etti!

Simge Mühendislik Mimarlık İnşaat konkordato talep etti! Simge Mühendislik Mimarlık İnşaat konkordato talep etti!

1995 ylılında Fikret Demirel tarafından kurulan Simge Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt ve Dış Ticaret Limited Şirketi sektörde yaşadığı mali sorunlarını çözemeyince konkordato talep etti. 

Fikret Demirel tarafından 1995 ylılında kurulan Simge Mühendislik Mimarlık İnşaat Taahhüt ve Dış Ticaret Limited Şirketi, yaşadığı mali sıkıntıyı çözemeyince konkordato talep etti. Simge Mühendislik Mimarlık İnşaat'ın konkordato davası  Ankara  2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından görülüyor. 

Simge Mühendislik Mimarlık İnşaat'ın devam eden projeleri bulunuyor. İşte Simge Mühendislik Mimarlık İnşaat'ın projeleri, İpek Diamond Kayseri, Gebze Petro Kimya Fabrikası, İpekar Diamond Konutları, Niğde Yurt Binası, Çubuk Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Elmar Towers, Simge Life Bağlıca. 

T.C. ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Talep eden - borçlu SİMGE MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(VKN 7700064298)'nce konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK'nun 286. Maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle; geçici mühlet kararı verilmiş olup, ayrıca geçici konkordato komiserleri kurulu görevlendirilmiştir. Geçici konkordato komiserleri kurulunca Doç. Dr. Kürşat GÖKTÜRK, yeminli mali müşavir Mesut TORTOP ve inşaat mühendisi Recep CAN görev yapmaktadır.
Geçici komiserler kurulu şirket faaliyetlerine nezaret edecektir. Şirketi temsil eden müdür veya şirket müdürlerinin tüm işlem ve kararları geçici konkordato komiseri kurulu onayına tabii tutulmuştur.
Geçici mühlet kararı İİK'nun 288/1 maddesi gereğince kesin mühlet sonuçlarını doğurmakta olup, kesin mühlet sonuçları ise; İİK'nun 294. Maddesine göre alacaklılar bakımından;İİK'nun 295 maddesine göre rehinli alacaklılar bakımından, İİK'nun 296. Maddesi gereğince sözleşmeler bakımından, İİK'nun 297. Maddesi gereğince borçlu bakımından ayrı ayrı düzenlenmiştir.
Ayrıca konkordato talep eden - borçlu şirket alacaklılarca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddi talep edebileceklerdir.