Sinpaş GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Sinpaş GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Sinpaş GYO, bireysel finansal tablolarında oluşan dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasının şirketin 2020 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanılacak olan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verdi. 


Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yönetim Kurulunun 2020 yılı kar dağıtım önerisi hakkında açıklama yaptı.

Sinpaş GYO Yönetim Kurulu yaşanmakta olan Covid-19 salgını ve buna bağlı olarak ekonomide meydana gelen gelişmeler neticesinde ortaya çıkabilecek finansman ihtiyaçlarını dikkate alarak, şirketin tarihli bireysel finansal tablolarında oluşan dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasının şirketin 2020 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanılacak olan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verdi. 

Sinpaş GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin Yönetim Kurulu, yaşanmakta olan Covid-19 salgını ve buna bağlı olarak ekonomide meydana gelen gelişmeler neticesinde ortaya çıkabilecek finansman ihtiyaçları dikkate alınarak, Şirketimizin 31.12.2020 tarihli bireysel finansal tablolarında oluşan dönem karının dağıtılmayarak Şirketimiz bünyesinde bırakılmasının Şirketimizin 2020 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanılacak olan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kar payı dağıtım tablosu

*

SPK'ya Göre

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı

148.240.228

-86.870.289,19

4. Vergiler ( - )

0

0

5. Net Dönem Kârı

148.240.228

-86.870.289,19

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

0

-306.129.589,41

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )

0

0

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı

148.240.228

0

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)

0

0

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı

148.240.228

0

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )

267.368

0

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı

148.507.596

0

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı

0

0

* Nakit

0

0

* Bedelsiz

0

0

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

0

0

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı

0

0

* Çalışanlara

0

0

* Yönetim Kurulu Üyelerine

0

0

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

0

0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

0

0

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı

0

0

16. Genel Kanuni Yedek Akçe

0

0

17. Statü Yedekleri

0

0

18. Özel Yedekler

0

0

19. Olağanüstü Yedek

148.240.228

0

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

0

0