Sinpaş GYO Genel Kurulu 3 Mayıs'ta toplanıyor!

Sinpaş GYO Genel Kurulu 3 Mayıs'ta toplanıyor! Sinpaş GYO Genel Kurulu 3 Mayıs'ta toplanıyor!

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Olağan Genel Kurul toplantısıyla ilgili açıklamada bulundu. şžirketin Genel Kurulu 3 Mayıs 2011 tarihinde, saat 16,00'da, Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde toplanacakSİNPAşž GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.şž. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

3 Mayıs 2011 Salı- 16:00

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,

2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi,

3. 2010 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi,

4. 2010 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve 2010 yılı dönem karının dağıtımı ileilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

5. şžirketin 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 87.500.000 TL'si sermaye rezervleri ve 12.500.000 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle100.000.000 TL artırılarak 600.000.000 TL'ye   çıkartılmasıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

6. Yönetim Kurulu'nca önerilen 'şžirket Paylarının Geri Alım Programı'nın ve program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,

8. Denetçi'nin 2010 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarının müzakeresi,

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

10. Denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti,

11. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ile denetçiye verilecek ücretin tespiti,

12. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun   334. ve   335. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi,

13. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

14. Dilek ve öneriler.

Nagihan Arat/Emlakkulisi.com