Sinpaş GYO'dan ilk 3 ayda 350.1 milyon TL'lik hasılat!

Sinpaş GYO'dan ilk 3 ayda 350.1 milyon TL'lik hasılat!Sinpaş GYO'nun 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı.


Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'da (KAP) sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı.
 
Sinpaş GYO'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 31 Mart 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal raporu, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınlandı.

7.2 milyar TL'lik özkaynak
Şirketin konselide olan finansal raporuna göre, 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 döneminde, toplam özkaynağı 7 milyar 256 milyon 250 bin 747 TL olurken, bireysel finansal raporuna göre 7 milyar 176 milyon 108 bin 221 TL oldu. 

3 aylık hasılat 350.1 milyon TL
Sinpaş GYO'nun 1 Ocak 2021- 31 Mart 2021 tarihlerinde satış hasılatı 350 milyon 142 bin 422 TL olarak gerçekleşti. Şirketin dönem karı ve zararı 3 aylık dönem içerisinde 1 milyar 98 milyon 885 bin 616 TL olarak açıklandı. 

Sinpaş GYO

Sinpaş GYO'nun KAP açıklaması:
FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN 
YÖNETİM KURULU'NUN:

Karar Tarihi: 09 Haziran 2021
Karar Sayısı: 23

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Yönetim Kurulumuzun 09 Haziran 2021 tarih ve 23 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II N14.1 sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2021-31.03.2021 faaliyet dönemine ait "Finansal Tablolar ve Dipnotları" ile ara dönem Faaliyet Raporunun incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

Beyan ederiz.

Saygılarımızla

Sorumluluk beyanı için tıklayın

Faaliyet raporu için tıklayın

Bireysel finansal raporu için tıklayın

Konselide finansal raporu için tıklayın