Şişli Plaza'da 2 milyon 390 bin TL'ye icradan satılık konut!

Şişli Plaza'da 2 milyon 390 bin TL'ye icradan satılık konut!

T.C. İstanbul 10. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan Şişli Plaza'daki konutu 2 milyon 390 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 25 Eylül 2012 Salı günü 10:00-10:10 saatleri arasında yapılacak


Verilen ilan şöyle;


T.C. İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIS İLANI

2012/179 TALİMAT

Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilen İstanbul ili, Şişli ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi ile Dr.İsmet Özturk sokağına cepheli ve 19 Mayıs caddesi üzerinde 7 kapı nolu ve 131 pafta 1905 ada 220 parsel sayılı 15484,00 m2 miktarlı arsada insa edilmiş 3 blok binalardan 43 katlı betonarme kargır yapı olan B blok ŞİŞLİ PLAZA isimli binada. (B Blok) 14 ncu kat'ta 51/10000 arsa paylı 72 nolu konutun tamamı

Ana Gayrimenkulun Hali Hazır durumu ve nitelikleri: Satışa konu taşınmaz; Sisli ilçesi Meşrutiyet mahallesi 19 Mayıs Caddesi ile Dr.İsmet öztürk sokağına cepheli ve 19 Mayıs caddesi üzerinde 7 kapı nolu ve 131 pafta. 1905 ada. 220 parsel sayılı 15.484,00 m2 miktarlı arsada inşa edilmiş 3 blok binalardan 43 katlı betonarme kargır yapı olan B blok SİSLİ PLAZA isimli binada (B Blok) 14.ncü kat'ta 51/10000 arsa paylı 72 nolu konutun tamamıdır. Ana gayrimenkul olan Şişli Plaza B blok isimli bina 3 bodrum, zemin 39 normal katlı olmak üzere 43 katlıdır. Bodrum katlarda depo ve otopark, zemin ve normal katlarda konutlar mevcuttur. Bina girişi camlı dönel kapıdandır. Binada katlar arası demir korkuluktu mermer basamaklı merpen vardır. Yine katlar arası çalışan asansör tesisatı vardır Binada her türlü konforu sağlayan sistemler mevcuttur. Binanın çatısı kremit kaplı olup, dıs cephesi, sıva üzeri badana kaplıdır. Site içinde olup, güvenlik sistemi vardır. B blok 14.katta 51/10000 arsa paylı 72 b.bölüm nolu daire: 230.00 m2 brüt alanlıdır. Daire'de hol, salon 3 oda, mutfak 2 banyo ile WC vardır. Salon ve odaların zemini laminat parke duvarları sıva üzeri badana kaplıdır. Mutfakta cellk evyeli lavabolu tezgah vardır. Banyolar dus, lavabo ile klozet vardır. WC de lavabo ve klozet vardır. Dairede Ic kapılar ahşap ve pençeleri ve pis su tesisatı vardır. Daire l.nd sınıf isçilik ve malzeme ile insa edilmiştir. Bakımlı ve temizdir. Bina da asansör sistemi ile otopark alanları olduğu için daire asansörden ve kapalı otopark sisteminden istifade etmektedir. Daire bakımlı: ve temizdir. Mesken olarak kullanılmaktadır.

imar durumu: Sisli Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısına göre Sisli, Meşrutiyet Mahallesi 131 pafta 1905 ada 220 parsel sayılı yer, 24 06.2006 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sisli Merkez ve çevresi uygulama ve imar planında E 2.5 olmak üzere H:Sesbest, ticaret + konut sahasında olmak üzere imar durumu olduğu anlaşılmıştır.

Kıymeti; Taşınmazın tamamına İstanbul 15.icra Hukuk Mahkemesi'nin 2011/899 Esas ve 2011/1264 sayılı kararına göre 2.390.000,00 TL (iki Milyon Üc Yüz Doksan Bin Türk Lirası) kıymet taktir edilmiştir

SATIS ŞARTLARI:

1-Gayrimenkullerin birinci acık arttırması 25.09.2012 günü 10.00 - 10.10 saatleri arasında, İstanbul 10. icra Müdürlüğünde yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60’ını ve rüchanlı alacaklılar varsa alacaklarının toplamını ve satış masraflarını geçmek şartıyla ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa gayrimenkul en cok artıranın taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma on gün daha uzatılarak onuncu gün olan 05.10.2012 günü İstanbul 10.İcra Müdürlüğünde yukarıdaki saatler arasında ikinci arttırmaya cıkarılacak ve artırma ilanında gösterilen müddet sonunda encok artırana ihale edilecektir Su kadar kl artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'nı bulması, satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir Tellaliye, resmi tapu satım harcı, gayrimenkulun aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir, ihale pulu, tapu alım hare ve masrafları, Katma Değer Vergisi (KDV), tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahiplen de dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hane bırakılacaklardır.

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son İhale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede acık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin İstanbul 10.icra Müdürlüğünün 2011/179 Talimat sayılı dosya numarasıyla başvurmaları ilan olunur.

7-Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adreslet bilinmeyenler için de işbu satış ilanının Hanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. 25.06.2012

www.bik.gov.tr B-44989


İlan için tıklayın!