Şişli’de binlerce yapıyı etkileyen 'sit alanı' kararı!

Şişli’de binlerce yapıyı etkileyen 'sit alanı' kararı!

İstanbul 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile İstanbul'un Şişli ilçesinde Harbiye ve Teşvikiye'nin de yer aldığı 6 mahalle ‘tarihi ve kentsel sit alanı’ ilan edildi.


İstanbul 2 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile İstanbul Şişli ilçesinde 6 mahalle ‘tarihi ve kentsel sit alanı’ ilan edildi. Hürriyet Gazetesi'nden Dinçer Gökçe'nin ve Gülistan Alagöz'ün haberine göre, 6 bölgenin tarihi dokusunun ve mimarinin korunması gerektiği belirtildi. Mevcut imar planlarıyla işlem yapılmasının önü kapatılan kararda şu ifadeler yer aldı: “Bu alanda mevcut imar planlarıyla işlem yapılamaz.”

''Mevcut imar planlarıyla işlem yapılamaz”

Alınan karara göre, bölgede hayata geçirilecek tüm kentsel dönüşüm projeleri ültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izninden geçecek. Kurul mevcut imar planını dikkate almayarak kendi karar verecek. Eğer bölgede, 5 katlı bir bina 8 katlı yeni bina için yıkıldıysa, Koruma Bölge Kurulu bu bina için ‘Hayır, aslına uygun 5 katlı yapın’ diyebilecek. 

Kararın nedeni

Bölgede faaliyette bulunan gayrimenkul hukuku uzmanları çok sayıda binada kentsel dönüşüm çalışmalarının durduğunu ifade etti. Yetkililer, yıkımı yapılan ya da riskli yapı kararı çıkan yapıların çözüm aradığını belirtiyor.

Koruma Bölge Kurulu’nun kararında bölgenin tarihi önemine atıf yapılıyor ve neden koruma altına alındığı şu şekilde ifade ediliyor: “Bu alan özellikle 19. yüzyılın ortalarından itibaren yapılaşmaya başlayan, bir asrı aşkın süre boyunca farklı mimari üslupların birbirinin yerine ve yanına inşa edilmesiyle ortaya çıkan modern mimari kültürünün tüm öğelerini içerisinde barındıran, ahsap konaklardan ahşap/kargir köşklere, kargir apartman kültürünün yaygınlaşmaya başladığı yapılardan, erken Cumhuriyet dönemi ulusal mimari akım ve sade cephe görünümüyle uluslararası mimari akımın öncü örneklerini geç döneme kadar bünyesinde toplamış eşsiz bir bölge olmanın yanında, tarihi ve siyasi olayların cereyan ettiği bir yer özelliği taşıyan Harbiye Tarihi ve Kentsel Sit alanı ile Beyoğlu Kentsel Sit Alanına bitişik vaziyette Atatürk Evi Müzesi ve Hamidiye Camisini içerecek şekilde düzeltilme yapılarak alanın Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca Tarihi ve Kentsel Sit Alanı olarak tescil edilmesine, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları belirlenene kadar 2863 sayılı yasanın 17. maddesinde geçen ‘Bu alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plan uygulamasını durdurur’ hükmü uyarınca bu aşamadan sonra meri imar planları kapsamında işlem yapılmamasına karar verildi.” 

Binlerce yapıyı ilgilendiriyor

6 mahallede kentsel sit alanı kararı alınmasıyla ilgili konuşan Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Hikmet Güngör, şunları söyledi: “Bu karar ile beraber bu 6 mahallede mer’i (uygulamada olan) imar planları kapsamında işlem yapılmayacağına karar verilmiş durumda. Yani binlerce bina hakkında mer’i imar planları kapsamında işlem yapılamayacak. Bu karardan önce bir yer almak istediğinizde belediyeden 1-2 gün içinde imar durumunu alabiliyordunuz. Ancak şu anda bir taşınmazın imar durumunu ancak İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan alabilirsiniz. Bu en iyi ihtimalle bir ay sürer. Ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu bu tür basit işlerle uğraşmak zorunda kalacağından esas görevleri yapmasında aksamalar yaşanacaktır.”