Şişli'deki Şetat Ticaret Merkezi binası 140 milyon TL'ye satılıyor!

Şişli'deki Şetat Ticaret Merkezi binası 140 milyon TL'ye satılıyor! Şişli'deki Şetat Ticaret Merkezi binası 140 milyon TL'ye satılıyor!

Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, Şişli Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Şetat Ticaret Merkezi binasını 140 milyon TL'ye satışa çıkardı...Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Şişli Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Şetat Ticaret Merkezi'ni pazarlık suretiyle satışa çıkardı. Söz konusu ticaret merkezi Şehmus Tatlıcı adına kayıtı. 

Şetat Ticaret Merkezi, İstanbul ili, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ergenekon Mevkii 142 pafta, 992 ada, 1 parselde yer alıyor. Ticaret merkezi 1.737 metrekare yüzölçümüne sahip.

İlan metni:
T.C. BEYKOZ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2012/12 Tereke
TAŞINMAZIN PAZARLIK SURETİYLE SATIŞ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmazın pazarlık suretiyle satışı yapılacak olup:
1-Pazarlık suretiyle satışına karar verilen İstanbul ili, Şişli İlçesi, Cumhuriyet Mah. Ergenekon Mevkii 142 Pafta,992 ada, 1 parselde kain 1.737,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde kat mülkiyeti tesisli "4 bodrum, zemin, asma ve 6 normal kat ve çatı katından oluşan kargir işyeri" vasıflı toplam 105 bağımsız bölümlü betonarme anayapının müteveffa Şehmus Tatlıcı adına kayıtlı 113.615/119.090 arsa paylı kısmına tekabül eden; bodrum kat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, zemin kat 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47,48,49,50,51,52, asma kat 53, 1.normal kat 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 2.normal kat 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 3.normal kat 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 4.normal kat 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 5.normal kat 99, 100, 5. ve 6.kat 101, 6.normal kat 102, 103, 104 ve 105 nolu toplam 104 adet bağımsız bölümden oluşan, 1 ila 21 nolu bağımsız bölümleri market olarak kullanımlı kirada ve diğer bağımsız bölümleri otel olarak kullanımlı kirada bulunan bağımsız bölümlerin tamamının birlikte Beykoz 1.Sulh Hukuk Mahkemesi kararına istinaden, 140.000.000,00 TL'den (Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) aşağı olmamak üzere pazarlık suretiyle satışı yapılacaktır. Pazarlık suretiyle satışın yapılacağı gün pazarlık görüşmelerine katılacakların, 28.000.000,00 TL. teminat göstermeleri gerekmektedir.

2-Satış en az üç isteklinin katılımı ile 20/08/2019 günü saat: 13:30-14:00 arasında, Beykoz Adliyesi 27 nolu odada (Beykoz 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Kalemi) pazarlık suretiyle satış görüşmeleri yapılacak olup, 140.000.000,00 TL'den az olmamak üzere en çok teklif verene satılacaktır.

3-Pazarlıkla satış, mahkememizin gözetimi altında, tereke idare memurlarından en az biri de hazır bulunduğu halde yapılacaktır.

4-Pazarlık suretiyle yapılan satış işlemi onaylandıktan sonra, satış bedeli alıcı tarafından en geç 10 gün içerisinde mahkemenin bildireceği tereke hesabına yatırılacaktır.

5-Şartname örneği isteyene masrafsız olmak üzere elden pazarlıkla satış gününe kadar ve satış saatinden yarım saat öncesine kadar imza karşılığı verilecektir.

6-Alım-satıma ilişkin tüm harç ve masraflar ile %18 K.D.V. Alıcı tarafından ödenecektir.

7-Satışa iştirak edecekler, pazarlık suretiyle satış şartnamesini görmüş ve münderecatını aynen kabul etmiş sayılacaktır. Başkaca bilgi almak isteyenlerin, 2012/12 Tereke sayılı dosya numarası ile Mahkememize başvurmaları gerekmektedir.12/07/2019

Şişli'deki Şetat Ticaret Merkezi binası 130 milyon TL'ye icradan satılıyor!