19 / 08 / 2022

Sit alanını kim ilan eder?

Sit alanını kim ilan eder?

Tarih öncesinde yaşayan medeniyetler hakkında bilgilere ulaşabileceğimiz alanlara sit alanları deniyor. Sit alanları koruma altında oluyor. Peki, sit alanlarını kim ilan eder? İşte, sit alanlarının tespiti!Sit alanını kim ilan eder?

Tarih öncesinde yaşayan medeniyetler hakkında bilgilere ulaşabileceğimiz alanlara sit alanları deniyor. Sit alanları koruma altında oluyor. Yapılanmaya izin verilmiyor. 


Bu alanlarda tarihsel kent kalıntıları yer alıyor.  Tarihte yaşayan insanlar hakkında sosyo-ekonomik, mimari, kültürel ve benzeri özellikler hakkında bilgi alınmasını sağlayan alanlar olarak da tanımlanabiliyor. 


Sit alanları arkeolojik, tarihi, kentsel ve doğal sit alanları olmak üzere 4’e ayrılıyor. Arkeolojik sit alanları; tarihte yaşayan insanlar hakkında bilgilere ulaşılabilecek alanlar olarak tanımlanıyor.


Sit alanlarının tespiti nasıl olur?

Yapının varsa pafta, ada, parsel bilgileriyle birlikte adres bilgileri belirtilerek ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne başvurulması yoluyla öğrenilebiliyor. 


Sit alanları yönetim sisteminden (SAYS) bu tespitler yapılabiliyor. SAYS, Doğal Sit Alanlarının mevcut durumunun belirlenmesi amacıyla, doğal sit alanlarına ilişkin hâlihazırda bulunan veriler incelenip değerlendirilmiş, pilot olarak seçilen 6 il (Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce) kapsamında doğal sit sınırları mevcut dosyalar üzerinden belirlenerek veri tabanına aktarılmış, Bakanlık bünyesinde doğal sit alanlarına ilişkin geliştirilmiş olup; sistem içerisinde dosyalar arşivlenerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve ilgili birimler arasında web servisler aracılığıyla paylaşımı sağlanmıştır.


SAYS uygulaması sayesinde; harita veya dosya bilgilerine göre uygun görülen sit alanları geometrileri ve Komisyon Kararları, Mahkeme Kararları, Karara esas rapor vb. sözel bilgileri SAYS veri tabanına aktarılmaktadır. 


Dosyalar bazında yapılacak/yaptırılacak taramaların dosya olarak sunucuya aktarılması ve ilgili belgelerin sayısal kopyalarına erişim sağlanmaktadır. Sözel ve harita üzerinde sorgulamalar yapılabilmekte, sınır değişiklikleri ve derece değişiklikleri sit alanı bazında takip edilebiliyor.


Değişikliklere ilişkin karar metni ve evrakı görüntülenerek, sınır değişikliğinde eski sınırlar harita (grafik veri) ve karar olarak görüntülenebilmektedir. Sit alanı ile ilgili, geçmiş evraklarına-kararlarına ve grafik verisine erişilebiliyor.


Sit alanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirleniyor. Bu hususla ilgili açıklamalara Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'te yer verliyor. 


Sit alanları nasıl tespit edilir?Öznur YASLI/Emlakkulisi.com