06 / 07 / 2022

Site toplantılarına vekalet ile katılanların söz hakkı var mı?

Site toplantılarına vekalet ile katılanların söz hakkı var mı?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, eşinin adına site toplantılarına katılan bir bir malikin toplantıda alınan kararların iptali için dava açtığını ancak mahkemenin aktif husumet ehliyeti yokluğu nedeniyle davayı reddettiğini, bu konuda hangi haklara sahip olduğu soruldu.Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper'e gelen soruda, eşinin adına site toplantılarına katılan bir bir malikin toplantıda alınan kararların iptali için dava açtığını ancak mahkemenin aktif husumet ehliyeti yokluğu nedeniyle davayı reddettiğini, bu konuda hangi haklara sahip olduğu soruldu.İşte Heper'in yanıtı...

Görünüşe göre mahkeme tarafından dava açılan kişi için verilen karar doğru. Çünkü toplantılarda alınan kararların iptali için kat vekil olarak bulunan kişilerin değil, bizzat söz sahibi kişilerin dava açması gerekiyor. Toplantılara vekaletten katılan kişilerde dava açma hakkı bulunmuyor. Toplantıya malik adına katıldığı için karar asıl maliki ilgilendirdiğinden iptal için dava hakkı da malikin oluyor. 

Site toplantılarına vekalet ile katılanların söz hakkı var mı?

Yani burada dava açmasın gereken kişi soruyu yönelten kişinin eşi. Bazı durumlarda toplantılara kiracılar da katılabilir. Oy hakları bulunmasa da bazı haller için söz hakkına sahipler. Soruyu yönelten kişinin fert olarak dahi söz hakkı yok çünkü kendisi kiracı bile değil. Tüm mal varlığı eşi adına olduğu için kişinin aktif husumet ehliyeti bulunmuyor. 

Aktif husumet ehliyetinin sözlük anlamı dava açma hakkı oluyor. Bu gibi davaların bir ay içerisinde açılması gerekiyor. Şu aşamada söz konusu dava için bir ay süre açıldığı için asıl söz sahibi eş tarafından açılan dava da reddedilecektir. Bu nedenle gereksiz masraf yapılmaması için bu hususlar göz önünde bulunmalıdır.

Kiracı ortak alan masraflarından sorumlu mu?