Site yöneticileri bunlara dikkat!

Site yöneticileri bunlara dikkat!

Posta köşe yazarı Tamer Heper, 'Yasal nisapla dışarıdan ücretli yönetici atadık. Yönetici, bilgisayar kullanarak kayıtları tutuyor, kendine göre bir formatı var. İşletme defterine ‘çıktı alıp, yapıştırırım’ diyor. İşletme defterini elle yazıp işlemiyor. Bu doğru mu?' sorusunu yanıtladı.


Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Yasal nisapla dışarıdan ücretli yönetici atadık. Yönetici, bilgisayar kullanarak kayıtları tutuyor, kendine göre bir formatı var. İşletme defterine ‘çıktı alıp, yapıştırırım’ diyor. İşletme defterini elle yazıp işlemiyor. Bu doğru mu?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Yasal nisapla dışarıdan ücretli yönetici atadık. Yönetici, bilgisayar kullanarak kayıtları tutuyor, kendine göre bir formatı var. İşletme defterine ‘çıktı alıp, yapıştırırım’ diyor. İşletme defterini elle yazıp işlemiyor. Bu doğru mu? R.S.

*****

Çok kısa bir süre önce kat mülkiyetine tabi binalarda kayıtların nasıl tutulacağından söz etmiştim. Özetle demiştim ki “Bizim yasamız, yöneticinin amatör olacağını kabul ettiği için defter tutulmasını amatörce esaslara bağlamıştır. Bir şirket defteri gibi düşünülmemiştir. Bu nedenle defterin bir tarafına gelirler, karşı sayfasına da giderler yazılır.

Ancak gelirlerin belgesi ile giderlerin belgesi ayrıca dosyalanır.” Bugün aynı şeyi tekrar ediyorum. Defter için bir benzetme yapıp bakkal defteri örneği vermiştim. Bir gün hesapların incelenmesi gerektiğinde veya denetçi denetleme yaparken talep ettiğinde, gelir-gider hesabı belgelerin saklandığı dosyaların içeriği ile yapılır. Bu açıklamaya göre de anlaşılacağı gibi kayıtların bilgisayar ortamında tutulmasında ve bunlardan çıktı alınıp defterin tarih itibarıyla sırasındaki sayfasına yapıştırılmasında bir mahzur yoktur. Burada aslolan gelirler için büyük çoğunluk ile banka kayıtlarıdır. Giderler için de gider makbuz ve faturalarıdır. Defter kayıtları bir nevi inceleme kolaylığı sağlayan özetler durumundadır. İnceleme yapacak kişi gerek gördüğünde defterdeki kayıtlar ile dosyalar içindeki belgeleri karşılaştırarak bir sonuca varır.

*****

Dikkat ederseniz bu ve bunun gibi sorulara yanıt verirken, ‘kat mülkiyetine tabi binalar’ açıklamasını yaparak yanıt veriyorum. Bunun sebebi şudur: Yönetici, denetçi, karar defteri vs. gibi kavramlar kat mülkiyetine tabi binalarda söz konusudur. Bir binada kat mülkiyeti mevzuatı uygulanmıyorsa, bu kavramlar da yoktur ve yanıtım o binalar için değildir. Kat mülkiyeti mevzuatı, kat irtifakı kurulmuş ve üçte ikisi fiilen kullanılan binalar ile kat mülkiyeti kurulmuş binalar için söz konusudur. Bunun dışındaki binalara kat mülkiyeti mevzuatı uygulanmaz.