Site yöneticisi ortak alanı istediği gibi kullanabilir mi?

Site yöneticisi ortak alanı istediği gibi kullanabilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper 'Yönetici site içinden biri ama dairesinin etrafını çevirmiş. Geniş geniş alanları kaplamış, üzerini de kapatmış, kimseyi sokmuyor. ‘Kaldır’ diyorlar kaldırmıyor. Bunun gibi işgallerle alanını alabildiğine büyütmüş. Bu durum karşısında ne yapılabilir?' sorusunu cevapladı.


Posta yazarı Tamer Heper, 'Yönetici site içinden biri ama dairesinin etrafını çevirmiş. Geniş geniş alanları kaplamış, üzerini de kapatmış, kimseyi sokmuyor. ‘Kaldır’ diyorlar kaldırmıyor. Bunun gibi işgallerle alanını alabildiğine büyütmüş. Bu durum karşısında ne yapılabilir?' sorusunu yanıtladı.

Okuyucum bir mektup göndermiş, yaşadığı site hakkında ateş püskürüyor. Mektubunun tamamını da özetini de vermem mümkün değil ama ne istediğini kendi dilimle anlatayım. Bir sitede yaşıyor, yönetici site içinden biri ama dairesinin etrafını çevirmiş. Geniş geniş alanları kaplamış, üzerini de kapatmış, kimseyi sokmuyor. ‘Kaldır’ diyorlar kaldırmıyor. Bunun gibi işgallerle alanını alabildiğine büyütmüş. Buna karşı herkes şikayetçi ve okuyucum bu durum karşısında ne yapabileceklerini soruyor.

***

Değerli okuyucularım, bu husus sadece okuyucumun problemi değil ki, çok kimsenin problemi. Benzeri olaylar için yapılacakları sık sık anlatıyorum ama okuyucumun içi o kadar dolu ki bir kere daha tekrar edeyim. Artık biliyorsunuz, binalarda ve sitelerde, bağımsız bölümlerin dışında kalan alanlar ‘ortak alandır’. Yani bağımsız bölüm maliklerinin tümünün maliki olduğu alanlardır.

Buralara birinin haksız müdahalesi önlenir ama adamın karşısına geçip, ‘çık şuradan’ demekle işgale son verilemiyorsa, geriye bunu dava konusu yapmak kalıyor. Bu hususta sulh hukuk mahkemesinde dava açılır. Binaya ait tasdikli proje getirtilir, mahkeme bilirkişi tayin eder, bilirkişi mahallinde inceleme yapıp, tasdikli projeye göre işgali belirler ve mahkemeye bir rapor verir. Mahkeme de ortak alana bir müdahale varsa eski hale getirilmesine karar verir.

***

Çözüm budur. Verilen karar da icra marifeti ile yerine getirilir. Dolayısıyla size; ‘gidin de bu gibi kimselerle didişin, ‘yakın yıkın’ demeyeceğim. Zaten böyle bir şey düşünülmez. Mahkemeler, icra daireleri bunlar için var. Mahkeme kararı yerine getirildikten sonra aynı şey devam ediyorsa, bu defa da para cezası var.

Hatta daha ileri gideyim, mahkeme kararına rağmen, karardaki hükmü bir yıl süre ile yerine getirmeyen davalı kat malikinin dairesi, bedeli ödenmek kaydı ile diğer kat malikleri tarafından elinden alınır.