Site yönetimlerinde hakimin müdahalesi!

Site yönetimlerinde hakimin müdahalesi! Site yönetimlerinde hakimin müdahalesi!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez Emlakkulisi.com okurları için "Site yönetimlerinde hakimin müdahalesi" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...1-Kat Mülkiyet Kanununun 33. maddesindeki yetki, kamu düzeni ile ilgili olduğundan resen dikkate alınır.
2-KMK madde 18 hükmüne uygun davranmayan (ihtar yapılmasına karşın  davranışında ısrar dene) kiracı hakkında KMK 33 hükümlerince dava açılabilir ve bu maddedeki cezaları alması umulabilir.
3-Fiilen mevcut olmayan katın (bağımsız bölümün) maliki, arsa payı olsa bile site yönetimi ile ilgili dava açamaz.
4-Kat malikleri kurulunca, özellikle görevlendirilmemiş / yetkilendirilmemiş kat maliki  KMK madde 24’deki konularda dava açamaz.
5-İntifa hakkı sahibi, kat maliki gibi ortak gider borcunu ödemeyenler hakkında dava açabilir.
6-Miras bırakanın ortak giderlerle ilgili borcundan dolayı tek bir mirasçıya dava açılabilir.
7-Kiracı, ortak yerlerin kullanımına ilişkin bir hak ihlalinde dava açabilir, ancak ortak giderler konusunda dava açamaz.(BKNZ:Y.18.HD.25.11.1996 9412-10417)
8-Yönetimin değişmesi, davayı takip eden avukata yeniden vekalet verilmesini gerektirmez.
9-Yetkisi bitmiş yönetici, yönetim işleri ile ilgili yeni bir dava açamaz.
10-Yönetim planındaki bir maddenin yorumuna ilişkin tespit davası açılamaz.
11-Öncesinde projeye aykırılıkla yapılan bir işe ses çıkarmayan malik, bu işle ilgili giderlere katılma söz konusu olduğunda, aykırılık nedeniyle dava açamaz. (BKNZ:Y. 18. HD. 17.02.1995 1232-12441)
12-Kapıcı, maliklerden alacağına dair kat maliklerine, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerince değil, genel hükümlere göre dava açabilir. (BKNZ:Y.18.HD.01.11.1995 9670-11058)
13-Kat Mülkiyet Kanunda oylama nispetlerinde sorunsuz olarak alınmış bir kararın uygulanmasında, idari bir mevzuat varsa, idari mevzuatın hükümleri saklıdır.( BKNZ:Y. 18. HD. 12.12.1996 10337-11129)
14-KMK madde 33/son fıkrasındaki para cezası, Cumhuriyet Savcıları tarafından doğrudan doğruya araştırılıp kovuşturulan, hakkında iddianame düzenlenmesini gerektiren bir suç değildir. Şartlar oluşmuşsa dava doğrudan Sulh Mahkemesine açılır ve ceza talep edilebilir. (BKNZ:Y. 18. HD. 28.12.2009 5252-12734)
15-Eski hale getirme süresinin başlangıcı kararın kesinleşmesi ile başlar.
16-Kat maliki ile kiracı arasındaki husumetler genel hükümlere göre çözümlenir.
17-Kat mülkiyetinde, site yönetimlerinin tüzel kişiliği yoktur.

Nihat Dönmez /Site Yönetimleri Danışmanı       

www.konutsitesiyonetimi.com 

 

15 maddede kurul kararlarına itiraz!