02 / 07 / 2022

5 maddede site yönetimlerinde toplantı müessesesi!

5 maddede site yönetimlerinde toplantı müessesesi!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "5 maddede site yönetimlerinde toplantı müessesesi" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...1. Sitelerde Toplantılar Niçin Yapılır? (KMK madde29)

Siteler, kanunun emredici hükümleri saklı kalmak üzere kat malikleri kurulunca yönetilir. Kat malikleri kurulu, sanıldığı gibi kat malikleri değil, kanundaki hükümlere uygun olarak belli bir zamanda belli bir yerde belli bir gündemle bir araya gelmiş, irade ortaya koyabilecek malikler topluluğudur. Bu topluluğun oluşması için KMK 29 esaslarındaki usullerce toplantı yapılır. 


2. Sitelerde Toplantılar Ne Zaman Yapılır? (KMK madde29)

Sitelerde, yönetimle ilgili karalar almak ve yönetimi denetlemek, düzenlemek amacıyla yönetim planında bir hüküm yoksa KMK madde 29 hükmünce belli zamanlarda olağan ve yine aynı madde hükmünce de her zaman olağanüstü toplantılar yapılabilir.


3. Toplantılara Çağrı Usulleri Detayları Nelerdir? (KMK madde29)
    
Sitelerin toplantılarının çağrı usul ve esasları KMK madde 29’da hükme bağlanmıştır. Özetle ve özellikle bu toplantıların olağan ve olağanüstü olmasına göre çağrı usulleri farklı olsa da, toplanma ve karar alma şartları ile ilk ve ikinci toplantı arasındaki süre ile diğer hükümler aynıdır.


4. Site Yönetimleri İle ilgili Tebligat Mevzuatı Nelerdir? (TK Ek madde -1)

Site yönetimlerin iş ve işlemlerinde aksama meydana gelmemesi için, kanun koyucu site yönetimlerinin davet, karar ve ödemelerine ilişkin tebligatları özel hükümler oluşturmuştur. Bu özellikli hüküm Tebligat Kanunu EK madde-1’de yer almaktadır.


5. Hangi Konularda Tebligat Yapılır? (KMK madde 29,37,41)

Site yönetimlerinde özellikle olağanüstü toplantılarda çağrıların taahhütlü mektupla yapılması zorunluluğu vardır. Ayrıca kurulca yapılmış bir işletme projesi yoksa, yöneticinin yapacağı işletme projesinin ve deneticinin kurula sunduğu raporun da maliklere taahhütlü mektupla bildirilmesi gerekmektedir. 

Nihat Dönmez  Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı  

www.konutsitesiyonetimi.com 
 

4 maddede site yönetimlerinde merkezi ısınma!