02 / 07 / 2022

5 maddede site yönetimlerinde denetici/denetim kurulları!

5 maddede site yönetimlerinde denetici/denetim kurulları!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "5 maddede site yönetimlerinde denetici/denetim kurulları" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...1. Site Deneticisinin Tanımı Nasıldır? (KMK madde 41)

Siteler resmi kurumlarca denetlenmez, denetlenen kat malikler kurulunca atanan yönetim müessesesidir. Kanunen sitelerde denetici veya denetim müessesesinin bulunması mecburi değildir.  Site yönetim planında denetim konusunda bir denetici müessesesinden bahsediliyorsa bu durumda kat malikler kurulunca bu pozisyon oluşturulur ve atama yapılabilir. Site yönetiminin denetlenmesinden kat malikleri kurulu sorumludur. Kat malikleri, yöneticinin görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin ortaya çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir. Kat malikleri bu denetim işini kendi aralarından arsa payı ve sayı çoğunluğu ile seçecekleri bir kişi ya da kurula verebilir.

Bu konuda temel konu; deneticiler siteyi değil, kat malikleri kurulu adına yöneticileri/ yönetim kurullarının yönetim işindeki tutumunu denetleyebilirler.
 

2. Deneticiliğe Kimler Aday Olabilir? (KMK madde 41)

Kat malikleri yönetim planında, yönetimin denetimi işini bir kişi veya kurula vermeye karar vermişse, bu müesseseyi oluşturacak kişiler mutlaka malik olmak zorundadır. Yönetim planında bunun aksine hükümler geçersizdir.


3. Deneticinin Atanması Ne Demektir? (KMK madde 41)

Kat mülkiyeti kavramındaki yönetici ev deneticiler için seçim değil atama terimi kullanılmıştır. Bunun sebebi, yönetici ve denetici pozisyonları yetki değil sorumluluk mercisi olmasından dolayıdır. Bu atamalar kat malikler kurulunun sayı ve arsa payı çoğunluğu ile yapılır. Bu çoğunluğun tercihi yönetici veya deneticiye seçilmişlik vasfını da kazandırır.


4. Kat Malikleri Denetici Atamasını Nasıl Yapar? (KMK madde 41)

Denetim işi kat malikleri kurulunun asli sorumluluk ve işlerindendir. Ancak kat malikleri yönetim planında bu işi kendi aralarından bir kişi veya kurula bırakabilir. Bu müessese kat malikler kurulunun sayı ve arsa payı çoğunluğu ile yapılır. Deneticilerin mutlaka kat maliki olma zorunluluğu vardır. Toplu yapılarda bu tür atamalarda KMK madde 73 uygulanır.


5. Mahkemenin Denetici Atması Mümkün Müdür? (KMK madde 41)

8 ve daha fazla bağımsız bölümü bulunan anagayrimenkullerde yönetici atanması mecburi olduğundan, kat malikleri kurulu kendi aralarında anlaşamayıp da yönetici atayamazlarsa bu atamayı mahkemeden-hakimden talep edebilirken, mahkemeden denetici atanması talep edilemez.


Nihat Dönmez  Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı  

www.konutsitesiyonetimi.com 

 

13 maddede sitelerin yönetimi!