27 / 06 / 2022

4 maddede site yönetimlerinde merkezi ısınma!

4 maddede site yönetimlerinde merkezi ısınma!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "4 maddede site yönetimlerinde merkezi ısınma" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı... 

1.    Merkezi Isıtma Sistemi Nedir?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun , 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa yaptığı atıfla hazırlanan bir yönetmelik söz konusudur: MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK     Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2008    Resmi Gazete Sayısı: 26847(Mükerrer).

İlgili kanunda yıllık tüketimi 1000 TEB olan endüstriyel tesisler ile 250 TEB olan Kamu Binalarının bulundurmakla yükümlü tutulduğu  Enerji Yöneticisinden bahsedilmektedir. Bu miktar enerjiler yalnızca ısınma amaçlı enerji kullanan sitelerde tüketilmemektedir. Bu sebeple  sitelerde Enerji Yöneticisi bulundurulmayabilir.

Bu durumda yönetmeliğin uygulanmasından bina yöneticisi sorumlu olmaktadır.


2.    Gider Pusulası Nasıl düzenlenir?

İlgili yönetmelikte bahsedilen gider pusulası, yönetmelik esasları çerçevesinde her bir bağımsız bölüme düşen ısınma ve sıhhi sıcak su ile ilgili giderlerin paylaşımına ilişkin açıklamalı olarak yer aldığı bir belgedir.

Bu belgeyi bina yöneticisi de düzenleyebilir veya okumayı yetkili kılınmış okuma firmaları üzerinden yaptırtabilir. İkinci tercih teknik özelliği nedeniyle sitenin ve komşuluk ilişkilerini yok sayacağından çeşitli anlaşmazlık ve uyuşmazlıklara sebebiyet verebilmektedir.


3.    Manipülasyon Nedir?

Gider pusulası ile yapılan paylaşım teknik verilerden oluşacağından, dışarıdan yapılan okuma tercihinde de ilgili firma genellikle uzaktan okuma yapacağından cihazdan gelen teknik verilerden oluşacak gider ölçülerini yanıltmak mümkündür. Bu yanıltma genellikle bağımsız bölüm kullanıcısının cihazdan bilgi alan kablolarla oynaması veya ısıtma elamanları üzerindeki kontrol vanalarını yönetmelikte belirtilen ölçüden farklı hale getirmesine manipülasyon denir.


4.    Manipülasyona Karşı Yaptırımlar Nelerdir? 

İlgili yönetmelikte bu tip yanıltmalara sebep veren kişiler hakkında yaptırımlar sıralanmıştır. Asıl ve önemli olan ise bu süreci yaşamamaktır. Bunun için ciddi olarak sistemin kanun ve mevzuatlarda belirtildiği şekilde takip edilmesidir. Bu da ancak site yönetiminin içinde bir Enerji Yönetim Masası ve bu masayı yetkilendiren kat malikleri kurulu kararı gerekmektedir. Kat Mülkiyet Kanununun verdiği kolaylaştırıcı imkanlardan uzak olarak dışarıdan bir okuma firmasından hizmet almak, konuyu genel hükümlere taşımakta ve yaptırım sürecini zorlaştırmakta ve uzatmaktadır.


Nihat Dönmez  Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı  

www.konutsitesiyonetimi.com 
 

4 maddede site yönetimlerinde mahkemeye başvurma!