06 / 07 / 2022

Sitelerde komşuluk hukukunu etkileyen 3 nokta!

Sitelerde komşuluk hukukunu etkileyen 3 nokta!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, sitelerde komşuluk hukukun önemli bir faktör olduğunu kaleme aldı. İşte, Sitelerde komşuluk hukukunu etkileyen 3 nokta!
Site yönetimlerinde komşuluk hukuku esastır. Kat Mülkiyet Kanununda da bu konu net olarak ortaya konmuştur: Madde 32 : “… , Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve deneticiler arasında veya deneticilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara bağlanır. , …” Ayrıca, site yönetimlerinin tüzel kişiliği yoktur.


Tüm bunlar ne anlama gelir?

1) Sitelerde asıl olan, adli hukuk değil, komşuluk hukukudur: 


Siteler de her türlü problemi, kat malikleri kendi aralarında çözmelidir. Eğer adli hukuka başvurulursa, davalı-davacı olunursa ne olur? Dava uzar, mevcut yönetimin süresi sona erer, kararlar,uygulamalar iptal edilse bile, iş işten geçmiş olur. Muhatap zaten diğer malikler olduğundan geriye dönük bir süreç de kazançlı olmayacaktır. Bazı siteler, yönetici atayamaz ve bunun için  mahkemeye başvurur, mahkeme tarafları dinlendikten belli bir süre sonra, tanımadık bir kişiyi yönetici olarak atar ve malik iradesi kısıtlanır. Oysa kanun koyucu zaten, maliklere birliğine yeterince yetki vermiştir, malikler bu yetkiyi kullanmalıdır.


Bazı sitelerde alınan kararlara muhalefet edilmekte ve hakimin müdahalesi müessesesi işletilmektedir. Hakimin müdahalesi, konunun özelliği gereğince yine belli bir süre almaktadır ve verilen mahkeme kararından önce muhalif olunan  kurul kararları uygulanmaya devam etmektedir.2) Oysa, malikler komşudur. Yukarıdaki ve benzeri her türlü sorunu daha etkin ve kısa sürede ve hakkaniyetle kendi aralarında çözebilirler. Bunun için mümkünse yönetim planında böyle durumlar için bir kurul oluşturularak, anlaşmazlık çözme yetkilerini bu kurula verebilir veya kurul kararı ile konuyu bir yönetim danışmanı üzerinden düzenleyebilir.


Tüm anlaşmazlıkların sebebi empati ve sempati oluşturacak iletişim ve mevzuat bilgi yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Sonuçta insanlar komşuları ile kötü olmakta, bu da hem huzursuzluğa hem de emlak değeri düşüşüne sebebiyet vermektedir. 


3) Sitelerin tüzel kişiliği yoktur. Siteler malikler birliğince yönetilir. Bu birliği sağlayacak olan ise empati ve sempati ile oluşturulacak iletişim ve komşuluk hukukudur. 

Adli hukuk, adliyeye; komşuluk hukuku kahve içmeye götürür.


Web: www.konutsitesiyonetimi.com   


Nihat DÖNMEZ Site Yönetimleri Danışmanı

Makine Mühendisi-Emlak Müşaviri- Üniversite Eğitmeni 


Site yöneticilerinin dikkat etmesi gereken 4 sorumluluk!