SKY Star Housing İnşaat Gayrimenkul Danışmanlığı Limited Şirketi kuruldu!

SKY Star Housing İnşaat Gayrimenkul Danışmanlığı Limited Şirketi kuruldu! SKY Star Housing İnşaat Gayrimenkul Danışmanlığı Limited Şirketi kuruldu!

SKY Star Housing İnşaat Gayrimenkul Danışmanlığı Limited Şirketi bugün Sarıyer'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Hamid Shayegan tarafından kuruldu.SKY Star Housing İnşaat Gayrimenkul Danışmanlığı Limited Şirketi bugün Sarıyer'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Hamid Shayegan tarafından kuruldu.

SKY Star Housing İnşaat Gayrimenkul Danışmanlığı Limited Şirketi konusu:
a) İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. b) Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar,idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. c) Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. d) Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. e) Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları,diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları,enerji nakil hatları,telefon,telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini,onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak,yaptırmak. f) Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. g) Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. h) Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. i) Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. j) Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. k) Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. Yerli veya yabancı gerçek şahıs, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine konusu ile ilgili sekreterya, halkla ve basınla ilişkiler, reklam, iç organizasyon, eğitim, yayın ve yeni projelerin ortaya çıkarılması alanlarında icra edecekleri faaliyetleri yürütmek veya bu konularda danışmanlık vermek. l) Yabancıların Türkiyede ikamet izni,çalışma izni vb işler ile ilgili danışmanlık yapmak,ve gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. m) Yurtiçinde ve yurt dışında raylı sistemler yapımı onarımı ve raylı sistemlerde ses ve titreşim azaltmak için özel metodlar üretmek alımı satımı, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak. n) Yurt içi ve yurt dışında her türlü asfalt ve raylı yollarda ses duvarı,ses bariyerlerini yapmak bunlarla ilgili üretim alım satım ithalat ihracat yapmak. o) Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. p) Ülke çapında tesis edilmekte olan su şebekeleri ve doğalgaz şebekelerinden ev, apartman, işyeri ve sınai vesair tesislere doğalgaz hatları çekmek, doğalgaz veya diğer yakıtlarla çalışan brülör, kalorifer kazanları, kat kaloriferleri tesis etmek, doğalgaz ile çalışan diğer konut, işyeri ve sanayi gereçlerinin tesisat, montaj ve bakımı, onarım işlerini yapmak, bu hizmet ve montajlar için gerekli araç gereç, boru, vana, fitting, makine ve yedek parça, her türlü alet ve edavatları almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak., q) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, r) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, Sirket amacını gerceklestirmek icin her turlu gayrimenkul alabilir.satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar uzerinde ayni ve sahsi her turlu hakları tesis edebilir,ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.Sirket gayrimenkulleri uzerinde irtifak intifa sukna gayrimenkul mukellefiyeti kat irtifakı,kat mulkiyeti tesis edebilir.Her turlu gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarufları gerceklestirebilir.

Adres: Maslak Mah. Bilim Sok. Sun Plaza Apt. No:5 A/13 SARIYER