25 / 05 / 2022

Sobaylar Yapı İnşaat İzolasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Sobaylar Yapı İnşaat İzolasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Sıddık Sobay tarafından 10 bin TL sermaye ile 29 Temmuz'da Kartal, Karlıktepe Mahallesi'nde kuruldu.Sobaylar Yapı İnşaat İzolasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Sıddık Sobay tarafından 10 bin TL sermaye ile 29 Temmuz'da Kartal, Karlıktepe Mahallesi'nde kuruldu. 


Sobaylar Yapı İnşaat İzolasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; A)İzolasyon malzemeleri alım satımı, imalatı, ithalat ve ihracatını yapmak.İzolasyon malzemelerinin imalatı için gerekli makine, alet, edevat alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak.Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.  B) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. C) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek veya işletmek. D) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. E)  Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. F)Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. G) Her türlü havuz inşaatı yapmak. H) Her türlü dekorasyon işleri,tamirat ve boya işleri yapmak. İ)  İnşaat alanında mimarlık, mühendislik hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulama yapmak. J)  Dekorasyonla ilgili spor salonlarının, boya, parke ve cam cila, duvar kâğıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. K) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.  Durum (hâlihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.  L)  Parselasyon planlarının yapımı, Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. M)Gayrimenkul alım satımı yapmak,kiralamak, Kamu ve özel sektöre ait gayrimenkul ve hakları kiralamak ve tesis  yapmak. N) Her nevi konut, apartman, iş hanı ve iş merkezi inşaa etmek, pazarlamak bu faaliyetler için her türlü arazi, arsa ve bina satın almak pazarlamasını yapmak, plan ve mimari proje hazırlamak ve yapmak. O) Her türlü inşaat malzemesi, demir, çimento, kereste, sac, tuğla, ağaç ve ağaçtan mamul eşyalar satın almak, pazarlamasını yapmak, toptan ve perakende almak, satmak, ithal ve ihraç etmek. P)Şirket konusu ile ilgili bilumum dâhili ve harici ticaret konularında yurt içi ve yurt dışı ihalelere iştirak etmek. Q)  Şirket her türlü hafriyat, taahhüt işleri yapmak, ihalelere girmek, mümessillikler almak, vermek ve ticaretini yapmak. R)  Konusuyla ilgili yurt içi ve yurt dışı bayilikler almak ve vermek Şirket faaliyetinin gerektirdiği iş ve inşaat makineleri ile her nevi nakil vasıtalarını kiralar, satın alır ve satar. Gerekli olanların ithalatını yapar veya finansal kiralama yolu ile bunları iktisap eder. Bunların üzerinde lehte veya aleyhte mülkiyeti muhafaza kaydı koydurabilir. S)  Şirket faaliyetinin gerektirdiği iş ve inşaat makineleri ile her nevi nakil vasıtalarını kiralar, satın alır ve satar, nakliyesini yapar. Gerekli olanların ithalatını yapar veya finansal kiralama yolu ile bunları iktisap eder. Bunların üzerinde lehte veya aleyhte mülkiyeti muhafaza kaydı koydurabilir. T)   Şirket faaliyetleri ilgili olarak her türlü kredi alma anlaşmaları yapar. İhtira beratları, lisans ve imtiyazlar iktisap eder veya bunları devreder.Teşvik kredilerinden istifade eder. Şirket lehine üçüncü kişilerin kefaletlerini kabul eder. Teminat mektupları alabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket ve üçüncü şahıslar lehine kefalet, teminat, garanti verebilir veya müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir, Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. 


Sobaylar Yapı İnşaat İzolasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Kartal, Karlıktepe Mahallesi, Kadıyoran Sokak, No:12/B