Sofa Dekorasyon ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sofa Dekorasyon ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Sofa Dekorasyon ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Rıdvan Yılboğa tarafından kuruldu.


Sofa Dekorasyon ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Rıdvan Yılboğa tarafından kuruldu.

Sofa Dekorasyon ve İnşaat Ticaret Limited Şirketi konusu:
a-) Her türlü inşaat taahhüt işleri ; konut ,işyeri ,ticarethane inşaatlarını yapmak , satmak ,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b-)Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut , iş hanları , fabrikalar ,yollar ,baraj ve göletler ,park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler , tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c)Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde ,resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf , açık arttırma ,eksiltme ,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d-)Türkiye Cumhuriyeti Devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri ,iktisadi devlet teşekkülleri ,kamu iktisadi kuruluşları ,kamu bütçeli daireler ,mahalli idareler ,belediyeler , yapı kooperatifleri ,özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat ,elektrik ,tesisat ,yol ,su ,kanalizasyon ,doğalgaz ,altyapı ,üstyapı ,dekorasyon ,restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak ,teklif vermek ,ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e-)Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak , yaptırmak ve bunları satmak ,kiraya vermek. f-)Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g-)Her türlü dekorasyon işleri , tamirat ve boya işleri yapmak h-)Her türlü mimarlık hizmetleri vermek , şehir ve imar planları hazırlamak uygulamalarını yapmak. I-)Her türlü mühendislik hizmetleri vermek , proje ve uygulamalarını yapmak. j-)Her türlü bina , büro ,tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık , mühendislik ,teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan ,proje ,teknik ,hesaplar ,danışmanlık ,etüd ,araştırma ,tasarım, fizibiliteler yapmak ,bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. k-)Konusuyla ilgili her türlü dengeleme ,hesaplama ,yazım ve çizim işlerinin yapımı l. Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. m. Her türlü ipek,pamuk, yün,sentetik tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. n. Her türlü konfeksiyon ürünü kot, pantolon, blucin, eşofman, gömlek, ceket, palto,etek, kazak, kravat gibi giyim eşyasının ihracı, ithali, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak. Kreasyonlar hazırlamak, defileler düzenlemek, bayilik,acentelik, mümessillik almak vermek, bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar kurmak,mağazalar açmak. o. Her türlü tekstil ve konfeksiyon sanayisinde kullanılan makine, cihaz, alet, edevat,yedek parça ve aksesuarları ile sarf malzemelerinin üretimini, alımını, satımını,ithalatını, ihracatını ve pazarlamasını yapmak. Şirket yukarıda belirtilen amaçlara ulaşabilmek için; 1-) Şirket iştigal konusu ile ilgili her türlü model, kalıp, aksesuar, hammadde, yarı mamul ve malzemelerinin dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapabilir. 2-)Şirket iştigal konusu ile ilgili işleri yapan hakiki ve hükmü şahıslarla yurt içinde ve dışında şirketler kurabilir ve kurulmuş şirketlere iştirak edebilir. Hisse senetleri ve ortaklık payları edinebilir, kendi konusunda çalışan diğer şirketlerle devir ve birleşme muameleleri yapabilir, tahvilatalabilir, sahip olduğu menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla satabilir, devredebilir, rehin veya sair surette teminat olarak gösterebilir. 3-)Şirket amacına ulaşabilmek için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri veya ipotek ve irtifak gibi ayni hakları iktisab edebilir, bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir,gayrimenkuller üzerinde kendi ve üçüncü sahısların borçlarını temin için ipotek, irtifak, intifa veya diğer ayni haklar tesis edebilir, tesis edilmiş bu hakları terkin veya fekettirebilir. Velhasıl hertürlü gayrimenkuller ve ayni hakları iktisab edebilir, her türlü iltizama tasarrufi işlemde bulunabilir. 4-) Şirket, faaliyetleri için teşhir yerleri açar, uluslararası sergilere iştirak eder veya bu gibi faaliyetleri düzenler. 5-) Şirket, işleri için gerekli gördüğü takdirde iştigal konusu ile ilgili olarak dilediği yerdedilediği tesisler kurar, kiralar, kiraya verir, bu tesislerle ilgili olarak gayrimenkul iktisab edebilir,alım ve satımını yapabilir. 6-) Şirket konusu ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışı firmalar ile marka, ihtira beratı, ustalık vediğer sınai mülkiyet haklarını iktisab, devir ve ferağ eder, lisans ve know-how anlaşmaları akdeder.Gerektiğinde yabancı personel istihdam edebilir. 7-) Şirket amacı ile ilgili olarak borçlarını ve alacaklarını temin etmek için ipotek, rehinve kefalet ve diğer teminatları alır, gerektiğinde verir. 8-) Şirket faaliyet konularına giren sınai ve ticaret yatırımlarda bulunur. 9-) Şirket konusu ile ilgili olarak, yerli ve yabancı, firma ve müesseselerin,fabrikaların,acenta, bayilik ve mümessilliğini ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Zühtüpaşa Mah. Şefikbey Sok. No:3/3 KADIKÖY