18 / 08 / 2022

Solo Event Turizm Otelcilik Organizasyon Anonim Şirketi kuruldu!

Solo Event Turizm Otelcilik Organizasyon Anonim Şirketi kuruldu!

Solo Event Turizm Otelcilik Organizasyon Anonim Şirketi, Osman Ferzan Kırhan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 21 Eylül'de Kadıköy, Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi'nde kuruldu.Solo Event Turizm Otelcilik Organizasyon Anonim Şirketi, Osman Ferzan Kırhan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 21 Eylül'de Kadıköy, Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi'nde kuruldu.


Solo Event Turizm Otelcilik Organizasyon Anonim Şirketi iş konusu; a. İç ve dış turistik seyahat acenteliği, rehberlik, otelcilik, turizm organizasyonu gibi işler yapmak. b.Turistik oteller, moteller, pansiyonlar, kamp yerleri, yat, karavan, tatil köyleri tesis ve inşa ettirmek, satın almak, üçüncü kişilere kiralamak, üçüncü kişilerden kiralamak ve turizm işletmeciliği yapmak. e. Yerli ve yabancı turistler için dağcılık kayak ve av gibi sportif organizasyonlar yapmak. d.Yerli ve yabancı turistler için yurt içi ve yurt dışı geziler tertiplemek. e.Kara, deniz, ve hava nakil vasıtaları kiralamak, işletmek, satın almak, satmak, ve kiraya vermek. f.Yerli yabancı kara, hava, ve deniz nakliyat firmalarının temsilciliğini yapmak ve biletlerini satmak. g. Her türlü nakil vasıtaları ile yurt içi ve yurt dışı yerli, yabancı yolcu ve bagaj taşımak. h.Turizmle iştigal eden yerli ve yabancı hükmi ve hukuki şahıslarla ortaklık kurmak, acentelik yapmak, turizm yatırımları temin etmek ve yabancı sermayeyi arttırmak. ı. Otelcilik ve turizm personeli yetiştirmek. i.Yerli ve yabancı turistlere hatıra ve hediyelik eşya satışı ve ihracatı, ithalatı yapmak, turistlere bilumum eşya ve mallarının şevkini kargo işlerini ve gümrük muamelelerini ifa etmek. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunur. 1.Konusu kapsamına giren işlerde kullanabileceği makine, teçhizat ve yedek parça ithalat ve ihracat rejiminin izin verdiği konularda ithalat ve ihracat yapmak. 2.Faaliyeti için lüzumlu görülecek gayrimenkullerin alımı, satımı, yapımı, kiralama ve her türlü tasarrufu yapmak. 3.Faaliyeti konularında yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak, mevcut ortaklara katılmak, ihtira beratı, marka, lisans ve imtiyazlar iktisap etmek, kiralamak, kiraya vermek, devretmek 4.Amacına ulaşabilmesi için lüzumlu şirketin borç ve alacaklarını temin etmek, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, ipotek tesis edilmesi, ticari işletme rehin akdedilmesi. 5.Faaliyeti ile ilgili teşvik tedbirlerinden yararlanmak. 6.İşleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek ve benzeri kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. 7.İşleri için gerekli taşıtları (kara, deniz ve hava) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak. 8.Çalışma konusu ile ilgili olarak, resmi ve özel kuruluşlara karşı taahhütte bulunabilir. 9.Çalışma konusu ile ilgili olmak şartı ile yerli, yabancı firmalar ve müesseselerden temsilcilik alabilir ve keza başkalarına, yurt içinde ve dışında temsilcilik, mümessillik verebilir, yabancı ortak ve ortaklar edinebilir. Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin maksat ve mevzuu genişletilebilir. Ancak bunun için şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi gerekir.