Soma zeytinlikte imar planı da yok!

Soma zeytinlikte imar planı da yok!

Soma zeytinlikte imar planı da yok. Soma Kolin Termik Santrali'nin kurulması için acele kamulaştırma sürecinde olan zeytinlik alanların henüz imar planlarının dahi olmadığı ortaya çıktı.Soma Kolin Termik Santrali'nin kurulması için acele kamulaştırma sürecinde olan zeytinlik alanların henüz imar planlarının dahi olmadığı ortaya çıktı. Köylüler ise zeytinlikte nöbet tutmayı sürdürü Soma'nın Yırca köyü yakınlarında bulunan yüzlerce dönümlük zeytinlik alan, Soma Kolin Termik Santrali'nin yapımı için acele kamulaştırılmış ve hukuki süreç tamamlanmadan, Kolin Şirketler Grubu önce zeytinlik alanların çevresine 2 metre boyunda çitler çekmiş, 16 Eylül'ü 17 Eyliil'e bağlayan gece saat 23.50 sularında kepçelerle zeytinliklere girerek 13 zeytin ağacını sökmüştii. Yırca Köyü sakinleri ise o günden bu yana zeytinlikte nöbet tutuyor. Kamulaştırma sürecinin tamamlanmamış olması ve hukuki sürecin başlatılmış olmasına rağmen, kepçelerle zeytinlik alanlara girilmesi nedeni ile, köylüler, hasat zamanı gelmeden olmamış zeytinlerini topladı 


'PLANLAR TAMAMLANMADI' 


Yapılması planlanan termik santralin imar planlarının olmadığı ise Greeııpeace'in yaptığı bilgi edinme başvurusuyla ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü'nün sorulan sorulara verdiği cevapta, "Soma ilçesinde kurulması planlanan termik santral ve kül depolama sahası için gerekli imar planlarının hukuki mevzuat uyarınca askı sürecinin başlatılamadığı, bu nedenle imar planlarının halen kesinleşmediği, planların tamamlanmamış işlem olduğu" ifadelerine yer verildi. 


'TERMİK İÇİN ÇOK EKSİK VAR' 


Zeytinlik alanlara ilişkin imar planlarının olmamasının, sürecin hâlâ büyük bir kısmının eksik olduğu anlamına geldiğini ifade eden Greenpeace Avukatı Deniz Bayram, "Başından beri hukuksuzluklarla dolu olan bu süreçte, imar planı olmadan zeytinliklere iş makinelerinin girmiş olması, olaya bir skandal daha ekliyor. Binlerce metrekarelik alanda zeytin bahçelerine girildiğinde tüm süreç sona ermiş, bir tek zeytin ağaçlarının kesilmesine sıra geldi zannetmiştik. 


Oysa ki, Manisa Valiliği tarafından verilen cevapta görüyoruz ki, bu sahada termik santral kurulmasına ilişkin, sürecin asli unsuru olan imar planları yok. Kamulaştırmaya karşı hukuki süreç devam ederken, köylüler her defasında yaşama alanlarında termik santral istemediklerini söylüyor. Onlar, yaşam kaynakları olan zeytinciliğe devam etmek istiyor. 


Termik santral projesi ve kepçelerin her an bahçelere gireceği haberleri durmalıdır, çünkü kepçelerin mevcut durumda zeytin bahçelerine girmesinin hiçbir hukuki ve meşru nedeni yoktur. Biz hukuksuz uygulamalariyla 'orman kanunu'nu savunanlara karşı ormanları, ağaçları, zeytinlikleri savunuyoruz" dedi. 


MEVZUATA UYGUN DEĞİL 


Greenpeace'in yaptığı bilgi edinme başvurusuna gelen bir diğer yanıt da Manisa Valiliği, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Miidiirlüğü'nden geldi. Gelen cevapta "Söz konusu alanların yüzde 70- 80'inin zeytinlik olduğunu ve bu nedenle mevzuat gereğince termik enerji santrali kurulmasının uygun görülmediğini" belirtildi. 


Birgün