Sosi Mimarlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Sosi Mimarlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Sosi Mimarlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Sosi Mimarlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Tarık Taşdemir, Tancu Taşdemir tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile Cevizlibağ, Merkez Efendi Mahallesi, Mevlana Caddesi, Tercüman Sitesi'nde kuruldu.

Sosi Mimarlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Tarık Taşdemir, Tancu Taşdemir tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 11 Haziran'da kuruldu. 


Sosi Mimarlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, almak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, satmak Bu arsa veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerine her türlü inşaat yapmak. Bunların parsel ifrazını yapıp satmak. Mühendislik müşavirlik ve kontrollük hizmetleri yapmak, Projeler yapmak yaptırmak proje yapımı taahhütlerinde bulunmak, 2- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 3- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 4- Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımlı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak 5- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 6- Beton yapı malzeme üretimi için tesis kurup bunları işletmek. Beton, çelik, demir, alüminyum, kagir, prefabrik, inşaat taahhüt ve projelendirme işlerini yapmak, işyerleri fabrikalar, komple turistik tesisler, oteller, moteller, park ve bahçeler yapmak, barajlar, limanlar, kanallar, sulama tesisleri, temiz ve pis su şebekeleri, kanalizasyon tesisleri, tasfiye tesisleri, içme suyu tesisleri yapma, karayolları, köprüler, sanat yapıları, demir yolları, tüneller, iskeleler yapmak, kiraya vermek veya kiralamak. 7- Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı. 8- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 9- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 10- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü alüminyum doğrama, alüminyum kapı pencere, panjur, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işlerini yapmak, alınan işleri başka firmalara yaptırmak. 11- Yurt içinde ve yurt dışında her çeşit radyatör, kalorifer kazanları alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 12- Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap merpen, ahşap merpen korkuluğu, ahşaptan ev ve işyeri ürünleri, ahşap üzerine her türlü mamulün imalatını, pazarlamasını, dahili ticaretini yapmak. 13- İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. 14- Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. Her türlü nalburiye işleri yapmak 15- Ülke çapında tesis edilmekte olan doğalgaz şebekelerinden ev, apartman, işyeri ve sınai vesair tesislere doğalgaz hatları çekmek, doğalgaz veya diğer yakıtlarla çalışan brülör, kalorifer kazanları, kat kaloriferleri tesis etmek, doğalgaz ile çalışan diğer konut, işyeri ve sanayi gereçlerinin tesisat, montaj ve bakımı, onarım işlerini yapmak, bu hizmet ve montajlar için gerekli araç gereç, makine ve yedek parça, her türlü alet ve edevatları almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, mümessillik ve komisyonculuğunu yapmak. 16- Şirket endüstriyel tesislerde ve ısıtma sistemlerinde kullanılan her türlü bacanın ve baca ekipmanlarının imalatını, ithalatını, ihracatını, alım ve satımın yapabilir 17- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 18- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 19- Her türlü bina, büro, tesis, spor salonları saha ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, dekorasyonla ilgili çizim, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 20 - Konusu ile ilgili tesisler kurmak.


Sosi Mimarlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Cevizlibağ, Merkez Efendi Mahallesi, Mevlana Caddesi, Tercüman Sitesi, A8/Blok, Daire:70 Kat:17