Sosyete emlakçısının satamadığı arsa rekor fiyattan satışta

Sosyete emlakçısının satamadığı arsa rekor fiyattan satışta

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Halis Toprak'a ait "Libadiye Ticari Ve İktisadi Bütünlüğünün" satışı için ihale açtı. Satışa çıkarılan arsaya Anadolu Yakası'nın en yüksek gökdeleni inşa edilebilecek.
Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, amme borçlusundan haczedilen gayrimenkullerden, TMSF'nin 18 Ekim 2007 tarihli kararı ile oluşturulan "Libadiye Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satılacak.


Söz konusu satış, İstanbul'un Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mahallesi 4, 18, 21, 22, 137 ve 139 parsellerdeki taşınmazların bir araya getirilmesi suretiyle oluşturulan Libadiye Ticari ve İktisadi Bütünlüğü üzerinde, tüm giderleri ve her türlü sorumluluğu ihaleyi kazanana ait olmak kaydıyla geliştirilecek inşaat projesinin şartname ve eklerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hasılat paylaşımı karşılığı yapım işini kapsayacak.


Muhammen bedeli 490 milyon YTL olarak belirlenen ihalede, ihaleyi kazanan bedelin 160 milyon YTL'lik kısmını peşin olarak ödeyecek.


İhalede, katılımcılardan 49 milyon YTL tutarında geçici teminat bedeli alınacak. İhale, 26 Aralık 2007 tarihinde saat 11.00'de TMSF'de kapalı zarf ve


açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak.


Satış Komisyonu, şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak.


Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek. Kurul, en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahipleri arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek.


Buna göre ihaleye, pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 28 Aralık 2007 tarihinde 11.00'de TMSF'de yapılacak.  Katılımcılar, şartnameyi bedeli mukabili TMSF'den satın alabilecekler. Şartnameye göre hazırlanacak olan belgeler, 25 Aralık 2007 tarihinde saat 17.00'ye kadar satış komisyonuna verilecek.