Çukurova Balkon

Spine Tower'daki 48 ofis icradan satışa çıkarıldı!

Spine Tower'daki 48 ofis icradan satışa çıkarıldı! Spine Tower'daki 48 ofis icradan satışa çıkarıldı!

İstanbul 10. İcra Dairesi, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi 11 ada 80 parsel numarasında yer alan gayrimenkulü 87 milyon 650 bin TL'ye icradan satıyor...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi 11 ada 80 parselde yer alan 9 bodrum kat, zemin kat ve 47 normal kattan oluşan Spine Tower icradan 87 milyon 650 bin TL'ye satılıyor. 30'uncu kattan itibarenden 47'inci kata kadar rezidans olarak kullanılan kulede 48 ofis İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 11 Ekim 2019 tarihinde saat 08.30'da gerçekleşecek. 

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Satışa Konu Taşınmazların Bulundukları Ana Taşınmazın Konumu ve Özellikleri: İstanbul, Sarıyer ilçesi, Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesinde, tapunun 11 ada, 80 parsel numarasında kayıtlı ve Büyükdere Caddesinden 243 dış kapı numarası alan 10.122,50 m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli "56 Katlı Betonarme Karkas Bina ve Arsası” (Spine Tower) vasıflı Ana taşınmaz; Satışa Konu Taşınmazların Tamamının Tapu Kaydında:
1- ) İ.E.T.T. Umum Müdürlüğü Lehine Seneliği 1 Liradan 50 Yıl Müddetle 4087 Nolu M.Merkezi için Kira Şerhi : 02/06/1975 Tarihli ve 5537 Yev. Kira Şerhi
2- ) Bakanlar Kurulu'nun 09/07/2007 Tarih Ve 2007/124841 Sayılı Kararı ile Bu Taşınmaz;”yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler İle Yabancı Ülkelerde Kendi Ülkelerinin Kanunlarına Göre Kurulan Tüzel Kişiliğe Sahip Ticaret Şirketlerinin Taşınmaz Ve Sınırlı Ayni Hak Edinemeyecekleri Alan Olarak Belirlenmiştir.”21/02/2008 Tarih Ve 714 Sayılı Beyanları Mevcuttur.
3- ) A-M:GECİT HAKKI (Başlama Tarih:14/07/1995 Yev. 2912)
4- ) B.H: 11 Ada 85 Parsel Aleyhine Krokide Gösterilen 355.50 M2 lik Kısımdan Geçit Hakkı (Başlama • Tarih: 14/07/1995,Bitis Tarih:14/07/1995 - 
5- ) Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. (TEDAŞ) lehine 1.00 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (4668 nolu trafo merkezi yeri için 99 yıllığı 1.-TL den kira şerhi ) (Başlama Tarih:01/10/2013 Süre:99 Yıl ) Tapu Kaydında 21/10/2013 Tarih - 19342 Yev. Ana Taşınmazın Özellikleri: 9 Bodrum kat+ zemin kat+ 47 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, I.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 9.bodrum kat ile 4.bodrum katlar arası otopark ve işletme alanları, (4. ve 5. bodrum kat otoparklar rezidans kullanımına ait), 3.bodrum katta destek üniteleri ve ofisler, 2. bodrum katta toplantı odaları ve ofisler, 1. bodrum katta kafe, mağaza ve ofisler, 21.000 m2’lik 3 kat podyum kısmında 16.000 m2 brüt ofis alanı, yaklaşık 1260 m2 kat alanına sahip 33 normal katları ofis katı, kulenin daire formundaki çekirdek kısmında; asansörler, yangın kaçış merpenleri, kat elektrik odaları, tuvaletler, servis asansörleri, podyum kısmında 12.000 m2 ofis alanı ile yaklaşık 1260 m2 alanına sahip 28 ofis katını ve konutları destekleyen Otis marka; 1-14 katlar arası 6 adet ‘Low Rise Zone’, 15-28 katlar arası 6 adet ‘High Rise Zone’ hizmeti veren toplam 12 ofis asansörü ile Rezidans katlarına hizmet veren 1 yük asansörü bulunan, hava ve su soğutmalı Chiller ile soğutulan yapının, kazanlar ve konvektör sistemi ile ısıtıldığı, 6 adet trafo ve 8 adet UPS ile tüm ihtiyacın karşılanmasına yönelik alt yapı mevcut olduğu, rezidans ve ofis kısmı otoparklarının birbirinden ayrı planlandığı, rezidans girişinin zemin katta resepsiyon ve lobi bölümü olarak konumlandırıldığı, 30.kattan itibaren başlayan rezidans bölümü 47.kata kadar devam ettiği, rezidans otoparklarında her daireye özel belirlenen park yerlerinin mevcut olduğu, elektrikli araçlar için şarj noktaları bulunduğu, rezidans geçişinde biyometrik geçiş sistemleri, ayrı bir VIP girişi ve asansör, 30. katta havuz, fitness ve buhar odası, açılır kanat kontrolü, internet bağlantısı, aydınlatma kontrolü ve tüm katlarda taze hava girişi sağlayan açılır kanat kontrolü, farklı kapasitelerde, içerisinde ekran, projeksiyon, dijital seslendirme, otomasyon sistemi olan 7 adet toplantı salonu, bütün sistemleri kontrol eden otomasyon odası, yangın müdahale odası, alt katlarında çarşı alanları, restoran, kafe, kuaför vs. her türlü ihtiyacın giderilebileceği alanların bulunduğu, ortak alanlar, kat holleri, katlarda müşterek WC-Lavabo mahallerinin tamamlanmış olduğu, ofis mahallerinin kabuk şeklinde teslim edildiği ve bağımsız bölümlerin ara bölme duvarları ile iç dekorasyonunun kullanıcı isteğinde tamamlandığı, katlarda yer alan kat bahçelerinin ise kat kullanım alanına dahil edilmiş bölüm olan ana taşınmazda yer alan bağımsız bölümler; Gayrimenkullerin bulunduğu semt ve mevkii, imar durumu, yüzölçümleri, ana artere olan mesafesi, inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaat maliyetleri, getirebileceği kira geliri, deprem sonrası emlak alım ve satım koşulları, mahallin rayici, değerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler İle günün iktisadi koşulları da göz önüne alınarak değerlendirilen satışa konu bağımsız bölümler.


SATIŞ ŞARTLARI

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.qov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesini İstanbul 10. icra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz’’ teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, tapu harcının 1/2’si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özelikle faiz  ve gidelereolan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca  temerrütaizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirt: en) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/119 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.