29 / 06 / 2022

SRK Emlak Gayrimenkul Danışmanlık Oto Kiralama ve Tercümanlık Limited Şirketi kuruldu!

SRK Emlak Gayrimenkul Danışmanlık Oto Kiralama ve Tercümanlık Limited Şirketi kuruldu!

SRK Emlak Gayrimenkul Danışmanlık Oto Kiralama ve Tercümanlık Limited Şirketi, Ayfer Heper, Soner Demir tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 22 Ekim'de Mall Of İstanbul'da kuruldu.SRK Emlak Gayrimenkul Danışmanlık Oto Kiralama ve Tercümanlık Limited Şirketi, Ayfer Heper, Soner Demir tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 22 Ekim'de kuruldu. 


SRK Emlak Gayrimenkul Danışmanlık Oto Kiralama ve Tercümanlık Limited Şirketi iş konusu; Amaç ve Konu: Madde-3 Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır. 1-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 2-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 3-Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 4-Emlak konusu ile ilgili danışmanlık hizmetlerinde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 5-Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 6-Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 7-Gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fizibilite çalışması, gayrimenkul ve buna bağlı hakların hukuki durumunun analizi boş arazi ve geliştirilmiş proje değeri analizi en verimli ve en iyi kullanım değer analizi gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermek 8-Her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıt araçlarını, spor ve eğlence araçlarını, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, tanker, TIR, minibüs, traktör, treyler, iş ve tarım makinaları ile akümülatör ve bunlara ait makine ve yedek parçalarını ve her türlü lastiklerini, otomotiv aksam ve parçalarını kiraya vermek, kiralamak, alımı ve satımı işlerini tüm boyutları ile yapmak, bunların ithalatını, ithalat mutemetliğini ve ihracatını yapmak, yine bunların servis, bakım, onarım ve pazarlamasını yapmak, 9-Tüm dünya dillerinde yazılı ve sözlü çeviri ve tercüme işleri yapmak, yaptırmak, mahallinde tercümanlık hizmetleri yapmak. Şirket; amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için; 1-Amacına uygun her türlü emlak, gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri alabilir, satabilir, satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarabilir, gerektiğinde projelendirebilir. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis edebilir. 2-Amacına uygun olarak her türlü emlak ve gayrimenkul danışmanlığı yapabilir. 3-Amacına ilişkin yurt içinde ve yurt dışında gerekli ruhsat, izin, öncelik, ihtira beratlarını alır, devreder ve devralır. 4-Amacına uygun her türlü taahhüde girebilir. 5-Amacına uygun olarak kurulmuş ve kurulacak şirket, müessese, iş ortakları ve firmalarla ortaklık kurabilir, iştirak edebilir, devir alabilir ve satabilir 6-Özel ihtisas gerektiren konulardaki değerleme talepleri için şirket dışında konusunda uzmanlaşmış kurum kuruluş ve şahıslardan danışmanlık hizmet alabilir ve değerleme raporu hazırlatabilir. 7-Her türlü motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıt araçlarının alım ve satımını yapabilir ve üçüncü şahıslara kiralayabilir. 8 -Tüm dünya dillerinde yazılı ve sözlü çeviri ve tercüme işleri yapabilir, yaptırabilir. 9-Şirket bünyesinde hazırlanan rapor ve yazılar ile çalışma notlarının muhafazasını sağlar. 10-Şirket iştigal konusu ile ilgili şirketlere iştirak edebilir kurulmuş şirketlerle ortak çalışabilir kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir. 11-Şirket konusu ile ilgili yapacağı yatırımlar ve harcamalar için gerekli olabilecek iç ve dış kredileri dâhili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden her türlü uzun orta ve kısa vadeli krediler olarak temin edebilir ve bunlarla ilgili tasarrufta bulunabilir. Emval ve kefalet kredileri temin edebilir bunlar ile ilgili şirket taşınmazları ve iktisadi kıymetleri ipotek ettirebilir. Yapılmış ipotekleri fek ettirebilir. 12-Şirket alacaklarını ve borçlarını teminat ipotek ve rehin sözleşmeleri ihdas edebilir ipotek ve rehin verebilir ipotek ve rehin alabilir rehinleri fek edebilir ve tadil edebilir. Yukarıda belirtilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiğinde, ilgili yasal izinleri alınarak keyfiyet; yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket genel kurulunun onayına sunulur ve bu yönde karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilir. 


SRK Emlak Gayrimenkul Danışmanlık Oto Kiralama ve Tercümanlık Limited Şirketi adres: Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi, Süleyman Demirel Bulvarı, Mall Of İstanbul, Ofis Plaza, Kat:2 No:2