S.S. Bizim Alperenler Kooperatifi alacaklılar sıra cetveli hazırlandı!

S.S. Bizim Alperenler Kooperatifi alacaklılar sıra cetveli hazırlandı!Sincan 2. İcra Müdürlüğü, S.S. Bizim Alperenler Konut Yapı Kooperatifi hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş olup İcra ve iflas Kanunu'nun 206 ve 207 nci maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incelemey


Sincan 2. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. SİNCAN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN
SIRA CETVELİNİN VE İKİNCİ ALACAKLILAR
TOPLANTISININ İLANI

DOSYA NO: 2009/1 İflas Müflisin adı, soyadı ve adresi: S.S. Bizim Alperenler Konut Yapı Kooperatifi Şeyh Şamil Mah. 3. Etap 17. Cad. No: 10 Alperenler Sitesi Eryaman-ETİMESGUT

Müflis S.S. Bizim Alperenler Konut Yapı Kooperatifi hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş olup İcra ve iflas Kanunu'nun 206 ve 207 nci maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incelemeye hazırdır. Alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların (15) gün içinde iflasa karar verilen yerdeki ticaret mahkemesinde dava yoluyla ileri sürülebileceği; yalnız sıraya ilişkin itirazların ise (7) gün içinde şikayet yoluyla icra mahkemesinde ileri sürülebileceği; yalnız sıraya ilişkin itirazların ise (7) gün içinde şikayet yoluyla icra mahkemesinde ileri sürülebileceği; gereken kanuni işlemin ifası (müflis alacaklılarına konkordato teklif ettiğinden bu konunun müzakeresi) için ikinci alacaklılar toplantısı günü olarak tayin edilen 07.06.2011 günü saat 10.00'da Sincan 2. İcra Müdürlüğü'nde hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu İcra ve İflas Kanunu'nun 232, 234, 235, 309/d maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur. (IİK m. 232, 234, 235, 309/d)

*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 72'ye karşılık gelmektedir.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com