S.S. Güzelkent Kooperatifi, genel kurul toplantısına çağrı yaptı!

S.S. Güzelkent Kooperatifi, genel kurul toplantısına çağrı yaptı!

S.S. Güzelkent Hukukçular ve İdareciler Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu, 2010 yılı çalışmaları ile hesapları ve gündeme konulan iş ve işlemlerini görüşmek üzere yıllık olağan genel kurul toplansıtını 15 Mayıs 2011 Pazar günü yapılacağını duyuruS.S. Güzelkent Hukukçular ve İdareciler Konut Yapı Kooperatifi Kurulu tarafından verilen ilan şu şekilde;

S.S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULUNDAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2010 yılı çalışmaları ile hesapları ve gündeme konulan iş ve işlemlerin görüşülüp karara bağlanacağı yıllık 'OLAĞAN GENEL KURUL' toplantısının 15.05.2011 Pazar günü saat 10.00'da S.S. Güzelkent Hukukçular ve idareciler Konut Yapı Kooperatifinin Huzur Sokak No: 1 (Site girişinde yeni Sosyal Tesis- Ticaret Merkezi 1. Kattaki Toplantı salonunda) Güzelce Mahallesi Güzelkent Hukukçular Sitesi- Büyükçekmece - İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına, o gün yeterli yasal çoğunluk sağlanamazsa sonraki toplantının 22.05.2011 Pazar günü aynı yer ve saatte ve aynı gündemle yapılmasına, karar verilmiştir. Karar No:863.
Toplantıya bizzat katılmanızı veya ekli Yetki Belgesi ile bir temsilci göndermenizi rica ederiz.
Saygılarımızla,

GÜNDEM
1. Açılış ve Saygı duruşu;
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi;
3. Toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalama yetkisinin seçilen Divan Heyetine verilmesi,
4. Bilanço, Yıllık Çalışma Raporu ile Denetçiler Raporunun okunması, görüşülmesi've onaylanması Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerinin ibrası için ayrı ayrı oylamaya sunulması;
5. Uzun yıllar kullanılması nedeni ile yıpranmış demirbaşların hurda olarak satılması ve kaydının silinmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi;
6. 2011 Yılında yapılacak çalışmalarla ilgili olarak hazırlanan tahmini bütçenin görüşülüp kabul edilmesi;
7. Yönetim Kuruluna verilen yetkilerin gözden geçirilmesi, gerekiyorsa yeni yetkiler için karar alınması;
8. Yönetim Kurulu tarafından alınan üyelikten çıkarılma kararına yapılan itirazların görüşülüp, karara bağlanması;
9. Dilekler, temenniler ve kapanış;

YÖNETİM KURULU ADINA
Başkan 
Prof. Dr. Özen GÜVEN 

II. Başkan
Av. Hüseyin BURAK

Toplantı Yeri: Güzelce Mah. Güzelkent Hukukçular Sitesi Huzur Sokak No.1 Büyükcekmece - İstanbul
Tel: (0212) 868 05 50 ( 3 Hat)     
Faks: (0212 ) 868 33 07

NOT: Yönetim ve Denetim kurullarının Raporları ile 31.12.2010 tarihli Kooperatif Bilanço ve Gelir- Gider Tablosu Genel Kurul Toplantısından 15 gün önceden ayrıca Kooperatifimizin Güzelce Mah. Güzelkent Hukukçular Sitesi Büyükçekmece-İstanbul Yönetim Binasında ve Kooperatifimizin web sitesinde (www.guzelkent.com.tr) tüm ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com