SS Yazkent Yapı Kooperatifi iflas etti!

SS Yazkent Yapı Kooperatifi iflas etti!

Adana 1. İcra ve İflas Müdürlüğü, SS Yazkent Yapı Kooperatifi'nin ifas ettiğibi duyurdu. SS Yazkent Yapı Kooperatifi Adana'da bulunuyor


Adana 1. İcra ve İflas Müdürlüğü'nün verdiği ilan şu şekilde;

Müflisin Adı, Soyadı ve Adresi: SS Yazkent Yapı Kooperatifi - ADANA
Adana Ticaret Sicil Memurluğunun 25214 sicil numarasında kayıtlı bulunan yukarıda unvanı ve adresi yazılı Kooperatifi » Adana
1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2006/327 Esas sayılı dosyasından 01.12.2010 günü saat 09:21 itibari ile iflasına karar verilrVştir.
icra ve iflas Kanununun 166. Maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.
Dosya No: 2010/8 İflas