Standart Yatırım Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Standart Yatırım Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi bugün Başakşehir'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Onur Değirmenci tarafından kuruldu.Standart Yatırım Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi bugün Başakşehir'de 200 bin TL sermaye bedeli ile Onur Değirmenci tarafından kuruldu.

Standart Yatırım Gayrimenkul Danışmanlık İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi konusu:
a. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Her türlü gayrimenkul yatırım danışmanlığı yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. g- Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. h- Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatların ile alacağı kredilerinin teminatını temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari işletme rehini akdedilmesi. ı- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının ticaret unvanlarının brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, Amaç ve konusu ile ilgili hususların tahakkuk ettirebilmesi için teminatlı veya teminatsız yurt içi veya yurt dışı kurumlarda kendi nam ve hesabına kaynak sağlamak, yurt içinden ve yurt dışından kısa, orta ve uzun her türlü kredileri almak ve gerektiğinde şirketin her türlü menkul ve gayrimenkul malları ve haklarını, rehin vermek ipotek etmek, ticari işletme rehni ile rehnetmek ve gerekli durumlarda fek etmek.

Adres: Bahçeşehir 1.Ksm.Mh.Vali Recep Yazıcıoğlu Cd.B Blok N.50 C/1 Başakşehir