Star Property Gayrimenkul Reklam Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Star Property Gayrimenkul Reklam Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!

Star Property Gayrimenkul Reklam Danışmanlık Limited Şirketi bugün Güngören'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Hüseyin  Ataç tarafından kuruldu. 


Star Property Gayrimenkul Reklam Danışmanlık Limited Şirketi bugün Güngören'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Hüseyin  Ataç tarafından kuruldu. 

Star Property Gayrimenkul Reklam Danışmanlık Limited Şirketi konusu:
1-Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 2-Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 3-Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 4-Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 5-Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 6-Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 7- Konusuyla ilgili her türlü reklam ve tanıtıcı unsurlu filmler çekmek veya başkalarına çektirmek, ışıklı ve ışıksız tabela, afiş ve ilanlar yapmak. 8- Reklam ve halkla ilişkiler ajanslığı yapmak, her türlü basın, yayın, radyo ve televizyonda hakiki ve hükmi şahısların reklam ve ilan işlerini ifa etmek. 9- Şirket her türlü reklam işleri yapar bu amaçla; radyo, televizyon, video, gazete, dergi, el ilanı gibi araç ve vasıtalardan faydalanır. Şirket her türlü reklam hizmetlerini sunar. Bilgisayar ve büro makinalanaları ile dizgi, baskı filimlerini hazırlar her türlü baskı tekniği ile basımını yapar. Şirket konusu ile ilgili reklam filimleri yapar. Bu flimlerin yapımında kullanılan araç, gereç ve malzemelerinin ses görüntü ve iletişim araçlarının ve aksam ve parçalarının alımı, satımı, ithalatını ve ihracatını, dahili ticaretini yapar. 10- Reklam ajansları kurmak yurt içindeki ve yurt dışındaki basın yayın radyo televizyon kuruluşlarına yurt içinden ve yurt dışından reklam ve ilan almak.Konusu ile ilgili pano,afiş film ve fotoğraf çekmek ve faaliyette bulunmak, 10-inşaat projelerini geliştirme satış pazarlama da destekleyici reklam çalışması yapmak. 11-Şirket konusu dahilinde danışmanlık hizmeti vermek.

Star Property Gayrimenkul Reklam Danışmanlık Limited Şirketi adres: A.Nafiz Gürman Mh.N.Erten Sk. Gül St.N.36/3 Güngören