27 / 09 / 2022

Std Constructıon İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Std Constructıon İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Sarıyer'de David Aoun tarafından kuruldu.Std Constructıon İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Sarıyer'de David Aoun tarafından kuruldu.

Std Constructıon İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: A İnşaat Sektörü 1.Yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı kamu kuruluşları, katma bütçeli kuruluşlar, iktisadi devlet kuruluşları, sermayesinin yarısından fazlasını veya azının devletin veya iktisadi devlet kuruluşlarının iştirak ettiği şirketler veya diğer ortaklıklar Belediyeler, üniversiteler, sendikalar, veya Askeri Teşekkül ve birlikler, özel kanunlarla kurulmuş kurumlar, sermayesi özel veya hakla açık şirketler, müesseseler, firmalar gibi gerçek veya tüzel, resmi veya özel şahıs ve teşekküllerce ihaleye çıkarılacak tüm alt yapı, turistik, resmi ve özel bina ve konutlar, siteler, tesisler, zirai işletme tesisleri, sanayi yatırım tesisleri, sulama tesisleri, fabrika binaları, okullar gibi imar ve iskan bayındırlık turistik sanayi ve ticaret inşaatlarının yapımı, tadil ve restorasyon işlemlerini yapmak ve yaptırmak, 2.Her türlü gayrimenkul alım, satımı, gayrimenkuller üzerine konut veya ticari, sınai maksatla inşaat yapmak ve yaptırmak, kat karşılığı sözleşmeler yapmak, binaları ve diğerlerinin pazarlama işlemlerini gerçekleştirmek, 3.İnşaat malzeme ve makineleri ile bunların yedek parça ve aksesuarlarının vinç, Kreyn, harç karma makineleri, dozer, kepçe ve benzeri araçları ve beton santrallerinin imali, alımı-satımı, ithalatı-ihracatını yapmak, 4.Yurt içinde ve dışında açılan her türlü inşaat ihalelerine bizzat veya mümessil sıfatıyla iştirak etmek, her türlü inşaat işlerini bizzat veya iş birliği yolu ile kabul veya ifa etmek, 5.Etüt, Proje, Mühendislik hizmetleri yapmak, 6.Her türlü inşaat malzemeleri demir, çimento, kereste, çakıl, kireç ve her türlü inşaat makinelerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak, 7.Her türlü imar plan yapımı, imar planı uygulama işleri, ifras, tevhit, aplikasyon, parselasyon işleri yapmak ve ihalelere iştirak etmek, 8.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü yol inşaat, yol, kanalizasyon, elektrifikasyon, kanal, sondaj, iskele, liman, havaalanı, baraj, endüstri boru hatları, nakil hatları, hafriyat, tesisat taahhüdü ve yapımı, bu işlerle ilgili her nevi projenin mühendislik hizmetlerinin, müşavirlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, 9.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak, 10.Her türlü inşaat yapımı, inşaat müteahhitliği, inşaat onarımı, taşeronluk, emlak alımı satımı, oto garajları, Hotel, Motel, Tatil köyü, Konaklama Tesisleri, toplu konutların inşaatlarını yapmak, bunlarla ilgili taahhütlerde bulunmak, tamamlanmış gayrimenkulleri işletmek, kiraya vermek, komisyonculuğu gerçekleştirmek. B- Üretim Sektörü 1-Siyah Sac veya Galvanizli Sac; alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, bayilik düzeni kurmak, 2-Siyah Sac ve Galvanizli Sactan, her türlü yapı için; Profil, Panel, Destek Sac Profili, Trapez Panel alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, bayilik düzeni kurmak, 3-Her türlü haddelenmiş profilden, borudan çelik yapı sistemleri alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, bayilik düzeni kurmak, 4-Çelik yapılar ile ilgili her türlü, hammadde, yarı mamul, mamul, yan ürünler alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, bayilik düzeni kurmak, 5-Her türlü demir-çelik ürünleri; sac, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvanizli sac, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, bayilik düzeni kurmak, 6-Her türlü boru, dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, bayilik düzeni kurmak, 7-Adi metaller ile bunların alaşımları ve yarı mamulleri; Metal levhalar ve tabakalar, profiller, sac, teneke, demir, inşaat demirleri, bakır, çinko, kalay, pirinç, alüminyum alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, bayilik düzeni kurmak, 8-İnşaatlar için çelik hasırlar, etriyeler alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, bayilik düzeni kurmak, 9-Taşınabilir metal yapılar, metal zeminler, merpenler, demir parmaklıklar, korkuluklar, madeni çatılar, madeni çitler, taşınabilir madeni platformlar, madeni telefon kulübeleri, madeni kabinler, taşınabilir metal seralar, yüzme havuzu ve tramplenler, madeni silolar, yollar için madeni bariyerler alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, bayilik düzeni kurmak, 10-Eleme, filtreleme ve benzen amaçlar için metalden örgüler, elekler, alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, bayilik düzeni kurmak, 11-Metalden mamul kapılar ve pencereler, kapı ve pencere kasaları; metal panjurlar, metal kepenkler ve jaluziler, alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, bayilik düzeni kurmak, 12-Metalden inşaat iskeleleri ve inşaat kalıpları, inşaatlar için teleskopik dikmeler alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, bayilik düzeni kurmak, 13- Elektik için olmayan madeni kablolar ve telleri kaynak ve lehim telleri madeni halatlar, yük kaldırma ve taşımada kullanılan madeni askılar, bağlar, kolonlar, kuşaklar, bantlar ve şeritler, alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, bayilik düzeni kurmak, 14-Çelik yapı, ahşap yapı hazır ev ve depo inşa edip, satmak veya kiralamak. C Turizm ve Organizasyon Sektörü 1.Yurt dışından veya yurt dışına kara, deniz ve hava ulaştırma ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
 
Geri Dön