Şükrü Koçoğlu: Mühendisliğin ön plana çıkarılmasının hedefliyoruz

Şükrü Koçoğlu: Mühendisliğin ön plana çıkarılmasının hedefliyoruz

İNTES, Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Koçoğlu, Kamu İhale Kanununun yaklaşık 10 yıl önce "çok iyi bir hevesle" çıkarıldığını ifade ederek, başta aşırı düşük teklif olmak üzere bazı uygulamaları eleştirdi ve "Gelinen nokta, maalesef eskiyi aratmaya başladı"

İNTES tarafından "Kamu İhale Mevzuatında Yapılan Son Değişiklikler"
 konulu çözüm arama konferansı düzenlendi.
        
Konferansın açılış konuşmasını yapan İNTES Başkanı Koçoğlu, 4734 sayılı
 Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun yayımlanmasının
 üzerinden neredeyse 10 yıl geçtiğine işaret ederek, "çok iyi bir hevesle" yola
 çıkıldığını, Avrupa Birliğine uyumun ve mühendisliğin daha fazla ön plana
 çıkarılmasının hedeflendiğini anlattı.
        
"Fakat gelinen nokta maalesef eskiyi aratmaya başladı, çoktan başladı,
 şu anda da bunun acılarını çekiyoruz. Kimler çekiyor Gerçekten kurumsallaşmaya
 heves etmiş, sektörde uzun yıllar emek vermiş, bir sürü işler yapmış başarmış,
 bitirmiş firmalarda artık iş alamama gibi bir endişe var. Endişe dışında şu anda
 böyle bir fiiliyat da var" diyen Koçoğlu, yasanın uygulanmasıyla ilgili
 sıkıntılar yaşandığını kaydetti.
        
Kamu İhale Kurumunun denge yaratmaya çalıştığını dile getiren Koçoğlu,
 "Ancak tabii ne yapsanız bazı yerler kanuna takılıyor, bazı yerler alışkanlığa
 takılıyor. Takıla takıla bizler de iş alamama takıntısına takılmaya başladık"
 dedi.
        
Koçoğlu, kendileri açısından uygulamadaki ana sorunu, kırmızı noktayı;
 aşırı düşük teklifler ve aşırı düşük sorgulamasının oluşturduğunu belirterek,
 uygulamadan sektöre yeni girmiş, hiçbir tecrübesi bulunmayan belli bir kesim
 dışında kimsenin memnun olmadığını, sistemde bir değişikliğe gitmek gerektiğini
 kaydetti.
        
Bugün artık işi yapmanın değil, işi almanın esas hale geldiğini dile
 getiren Koçoğlu, ne kadar işin nasıl yapıldığına ilişkin de bir envanter
 çalışması hazırlayacaklarını söyledi.
        
Koçoğlu, "Artık bu aşırı düşük teklifler, son derece kangren oldu. Buna
 hal yolu, çıkış yolu bulalım. Ortalama dışında biz bir çıkış yolu bulamadık"
 dedi.
        
-KİK BAŞKAN VEKİLİ ÖZKAN-
        
Kamu İhale Kurumu Başkan Vekili Kazım Özkan da Yapım İşleri İhalelerine
 yönelik ikincil mevzuatta yapılan ve yayımlanma aşamasında olan değişiklikler
 hakkında bilgi verdi.
        
Değişikliklerin Ağustos ayında yürürlüğe gireceğini belirten Özkan,
 geçmiş dönemde yaşanan sorunlar dikkate alınarak, Yapım İşlerinde Benzer İş
 Grupları Tebliğinin yeniden ele alındığını ve benzer iş gruplarının yeniden
 belirlendiğini ifade etti.
        
Özkan, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan
 değişiklikler kapsamında, iş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterlerin
 değiştiğini, iş ortaklıklarına ait iş deneyim belgelerinin kullanımı konusunda
 değişiklik yapıldığını, konsorsiyum ortaklarına iş durum belgesi düzenlemesinin
 koşullarının belirlendiğini anlattı. Özkan, ayrıca iş belgelerinin kullanımında
 belgenin süresinin hesabında hak etme tarihinin konusunun düzenlendiğini ve
 anahtar teknik personele ilişkin düzenlemede değişiklik yapıldığını kaydetti.
        
Alt yüklenici kullanımına ilişkin anlayış değişikliğine de gidildiğini ve
 buna ilişkin hükümlerin düzenlendiğini dile getiren Özkan, ihale kararının sonuç
 bildirimine, ihale komisyon kararının da eklenme zorunluluğu getirilerek
 şeffaflık konusunda önemli bir adım atıldığını söyledi.
        
-"AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF YÖNTEMİ, TARTIŞILABİLİR"-
        
Daha önce aşırı düşük teklif sorgulamasının proforma faturayla
 yapıldığını kaydeden Özkan, şimdi ise alış satış faturası ortalama birim maliyet,
 bir önceki vergi dönemi, tekliflerin yüzde 80ini açıklama kriterleri konularak,
 sorgulamanın daha nitelikli bir hale getirildiğini ifade etti.
        
Aşırı düşük teklifler ve sorgulamayla ilgili Koçoğlunun dile getirdiği
 eleştirilere de değinen Özkan, "Burada ortalamaya mı tekrar geçilir Ancak
 ortalama, Devlet İhale Kanunu yürürlükteyken uygulandı. Bayındırlık Bakanlığı her
 yıl farklı versiyonlarını ortalamanın koyarak, uyguladı. Bunun da artısı eksisi
 tartışılabilir" dedi ve yuvarlak masa platformunda konunun daha sağlıklı
 tartışılabileceğini kaydetti.
        
-"KURUL KARARLARINA KARŞI İLK DERECE MAHKEMESİ, DANIŞTAY OLSUN"-
        
Konuşmasında yargı sürecinin uzun sürmesinin işleri sekteye uğrattığına
 da değinen Özkan, mevcut durumda kurul kararlarına karşı 60 gün içinde Ankara
 İdare Mahkemelerinde dava açıldığını, idare mahkemelerince verilen kararlara
 karşıda Bölge İdare Mahkemelerince itiraz edilebildiğini ve son karar mercii
 olarak da Danıştay 13. Dairesine başvurulabildiğini anlattı. Belirtilen süreçte,
 her aşamada alınan mahkeme kararlarının bir önceki karardan farklı sonucunun
 bulunması halinde kurul tarafından her aşamaya göre yeni bir karar alındığını
 ifade eden Özkan, "Kamu İhale Kanununda yapılacak değişiklikle Kurul kararlarına
 karşı ilk derece mahkemesi olarak idare mahkemeleri yerine Danıştayda dava
 konusu olması halinde mevcut duruma göre süreçler oldukça kısalacağı
 değerlendirilmektedir" dedi.
        
Konuşmaların ardından Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı Oğuz Çalık ve
 uzmanlarca Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
 Dair Yönetmeliğin kapsamı ve uygulama esaslarıyla ilgili sektör temsilcilerine
 bilgi verdi.
AA