Sultanbeyli Kızılay Kompleksi'nin ihalesi 7 Ocak'ta!

Sultanbeyli Kızılay Kompleksi'nin ihalesi 7 Ocak'ta! Sultanbeyli Kızılay Kompleksi'nin ihalesi 7 Ocak'ta!

İstanbul Sultanbeyli'deki Kızılay Kompleksi Binasının mekanik ve elektrik projelerinin hazırlatılarak yapı ruhsatı alınması, kaba inşaatı, dış cephesi ve çatısı anahtar teslim götürü bedeli ile 7 Ocak 2015 tarihinde ihale edilecek...Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden


1 - İstanbul ili, Sultanbeyli ilçesi, Düzgazel mevkii, 5947 ada, 11 parselde kayıtlı 523,54 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki natamam Kızılay Kompleksi Binasının mekanik ve elektrik projelerinin hazırlatılarak yapı ruhsatı alınması, kaba inşaatı, dış cephesi ve çatısı anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 06.01.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 07.01.2015 günü saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

11022/1-1