01 / 07 / 2022

Sümer Holding, Hereke halısına sahip çıktı!

Sümer Holding, Hereke halısına sahip çıktı!

Sümer Holding AŞ Genel Müdürü Ensari, 'Holding, hem ulusal bazda hem de Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere uluslararası bazda 'Hereke' markasının sahibidir' dedi 

Son günlerde Çin Halk Cumhuriyetinde kopyasının yapılması için kendi adını taşıyan dev sanayi bölgesi kurulduğu haberleriyle gündeme gelen dünyaca ünlü ''Hereke'' halısına, halının marka mülkiyetini elinde bulunduran Sümer Holding AŞ sahip çıktı.   Sümer Holding AŞ Genel Müdürü Sezai Ensari, "Hereke'' markasının ilk olarak Sümer Holding Genel Müdürlüğü tarafından 10 Mart 1982 tarihinde o zamanki adıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde tescil ettirildiğini, 10 yıllık koruma süresinin sona ermesi nedeniyle 10 Mart 1992 tarihinde yine Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğü tarafından tescilin yenilendiğini belirtti.   ''Hereke'' markasının 16 Temmuz 2001'de Sümerhalı'ya devredildiğini ifade eden Ensari, Sümerhalı'nın 8 Ekim 2007'de Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınması ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 1 Haziran 2009 tarihindeki ''olur''u ile tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte Sümer Holding ile birleştirilmesinin sonucunda Hereke markasının Sümer Holding'in mülkiyetine geçtiğini ve 10 Mart 2012 itibariyle sona erecek olan tescil süresinin Sümer Holding AŞ tarafından 10 Mart 2022 tarihine kadar yenilendiğini bildirdi.   -''Hereke markasının sahibi Sümer Holding'tir''-   Ayrıca Sümerhalı tarafından Türk el halıcılığını korumaya yönelik olarak 1996 yılında 21 Türk el halısı ve üç kilim türünün Türk Patent Enstitüsü nezdinde isim, yöre ve teknik özellikleri itibariyle coğrafi işaret siciline kaydının yaptırıldığını dile getiren Ensari, ''Bu çalışma kapsamında 'Hereke Yün İpek El Halısı', 'Hereke İpek El Halısı' ve 'Hereke Yün El Halısı' tiplerine ait coğrafi işaret tescil belgeleri alınmıştır'' dedi.   Türk el halıcılığının ekonomik, sosyal ve kültürel yönleriyle bir devlet politikası olarak değerlendirilmesi, sektörün korunması, geliştirilmesi ve dünya pazarlarında daha etkin bir ticaret hacmine kavuşturulmasını teminen TPE tarafından tescilli olan ''Hereke'' markasının Madrid Protokolü hükümleri çerçevesinde Amerika Birleşik Devleti, Avrupa Birliği ve Çin Halk Cumhuriyetinde tescilinin yapılarak bir Dünya markası olarak korunmasını sağlamak üzere Sümerhalı tarafından 26 Ağustos 2008 tarihinde TPE nezdinde Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'na (WIPO) başvuruda bulunulduğunu kaydeden Ensari şu bilgileri verdi:   ''Yapılan başvuru neticesinde Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının 23 Nisan 2009 tarihli yazısı ile 997919 nolu tescil sertifikası alınmıştır. Daha sonra söz konusu başvuru ile ilgili olarak 05 Mayıs 2009 tarihli yazısı ekinde Amerika Birleşik Devleti Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) tarafından, 08 Haziran 2009 tarihli yazısı ekinde de Avrupa Birliği Marka Tasarım Tescil Ofisi (OHIM) tarafından coğrafi tanımlayıcılık gerekçesi ile yapılan ret taleplerine yasal süreleri içerisinde itiraz edilmiş ve Hereke markasının ilgili marka ofislerince tescili sağlanmıştır.''   Ensari, ''Sümer Holding'in hem ulusal hem de Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere uluslararası bazda ''Hereke'' markasının sahibi olduğunu'' ifade etti.   AA