Summ İnşaat Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Summ İnşaat Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Summ İnşaat Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Summ İnşaat Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi, Servet Üzen tarafından 100 bin TL'lik sermaye bedeli ile 11 Haziran tarihinde Tuzla, Aydınlı Mahallesi, Özge Sokak'ta kuruldu.

Summ İnşaat Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi, Servet Üzen tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 11 Haziran'da kuruldu. 


Summ İnşaat Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1.       İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans,alçıpan, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak 2.      Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek 3.      Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek 4.      Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek 5.      Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek 6.      Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak 7.      Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak 8.      Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek 9.      İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı 10.  Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı 11.  Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak 12.  Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak 13.    Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak 14.    Her türlü nalburiye işleri yapmak. 15.  Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek 16.  İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek 17.  Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak 18.  Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak 19.  Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak 20.  Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerini almak ve servislerini açmak, işletmek. 21.  Oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek 22.  Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 23.  Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak 24.  Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 25.  Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak 26.  Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak 27.  Şirket amaç ve işlemlerinin gerektirdiği menkul ve gayri menkul mallar ile ilgili maddi haklar iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, satabilir, inşa edebilir veya ettirebilir, rehin veya ipotek alabilir 28.  Şirket amaç ve konularının gerektirdiği sınai ve ticari donanımı veya her türlü emtiayı ithal edebilir, ihraç edebilir. Marka ve know-how gibi hakları devir alabilir, devredebilir, başkaları ile ortaklaşa kullanabilir.


Summ İnşaat Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi adres: Tuzla, Aydınlı Mahallesi, Özge Sokak, No:1-2.