Sunar Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sunar Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Sunar Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi bugün Beşiktaş'ta 10 bin TL sermaye bedeli ile Burçin    Sunar tarafından kuruldu. 


Sunar Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi bugün Beşiktaş'ta 10 bin TL sermaye bedeli ile Burçin    Sunar tarafından kuruldu. 

Sunar Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü inşaat işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat, taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek ve işletmeciliğini yapmak. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bakanlıklarının ve Bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurtiçinde ve yurtdışında ihaleye çıkarılan her türlü gayrimenkul, inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Her türlü yapı elemanı, inşaat malzemesi, cephe, alt yapı, tesisat, tüm bina bileşenlerine girdi sağlayan, teknik ekipman ve malzemelerin, yurtdışından ve yurtiçinden alım-satımını yapmak ve bayilik alıp vermek. Yapı bileşenlerinde kullanılacak her türlü elemanın uygulama, teknik montaj, bakım ve tedariğini sağlamak. 6. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 7. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 8. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Projelere uygulanan tüm elektrik ve mekanik sistemlerin devreye alınma süreçlerini yürütmek. 9. Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa, tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon, ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 10. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek, 11.Kişi ve kuruluşlara ait bilumum taşınmazları pazarlar, alım satım ve kiralama işleriyle ilgili gayrimenkul işlerini yapabilir, bu taşınmazlarla ilgi olarak gayrimenkulleri özel ve resmi dairelerde müracaatlarda bulunarak alım satım işlemlerini neticelendirebilir. Yurt içi ve yurt dışı firmalarla müşterek iş ortaklıkları (joint- venture) kurabilir. 12. Şirket olarak her türlü inşaat malzemelerinin alım ve satımını ithalat ve ihracatını bu malzemelerin bayiliklerini yapabilir. 13. Devlet kurumlarından, vakıflardan vb. kurum ve kuruluşlardan her türlü gayrimenkulün satın alınması, kiralanması, kiralanan gayrimenkullerin alt kiralama yapılması, devredilmesi, satın alınan gayrimenkullerin satılması. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. i. Şirket faaliyet alanına giren konularda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı düşmemek koşulu ile her türlü hukuki işlemleri yapabilir. ii. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul ve menkulleri alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir, tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon, ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. iii. Kendi borçlarının teminatı olarak, menkul rehini, gayrimenkul ipoteği, ticari işletme rehini verebilir, kredilere kefalet edebilir, garanti verebilir, teminat ve ipotek tesis edebilir. Yine kendi menkul, gayrimenkulleri üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek, ve her türlü şahsi ve ayni haklar tesis edebilir. Şirket alacaklarının teminat altına alınabilmesi için menkul rehini, gayrimenkul ipoteği ve ticari işletme rehini alabilir, tesis edebilir ve fek edebilir. iv. Gerekli makamlardan izin almak şartı ile yurtiçinden veya yurtdışından teklif (copyright), teknik yardım, ihtira beratı, ustalık (know how) lisans, imtiyaz, patent, ruhsatname, mümessillik alabilir, satabilir, marka tescil ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Sunar Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi adres: Kültür Mh.Ahmet Adnan Saygun Cd.Akmerkez Residence N.3/508 Beşiktaş