Sürdürülebilir Şehirler için EÇEM ile işbirliği yapıldı!

 Sürdürülebilir Şehirler için EÇEM ile işbirliği yapıldı! Sürdürülebilir Şehirler için EÇEM ile işbirliği yapıldı!

Eskişehirde önemli bir proje hayata geçirilecek. Bu kapsamda WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ile Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) bir protokol imzalayarak işbirliğinin temelini attılar.Eskişehirde önemli bir proje hayata geçirilecek. Bu kapsamda WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ile Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) bir protokol imzalayarak işbirliğinin temelini attılar.


WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ile Özyeğin Üniversitesi Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi (EÇEM) bir protokol imzalayarak Eskişehir’de binalarda enerji verimliliği projesinde işbirliği yapacaklarını duyurdular.


Eskişehir, Birleşmiş Milletler’in bina verimliliği projesinde pilot uygulama yapılacak dünyadaki altı şehirden biri olarak seçildi.


2011 yılında Birleşmiş Milletler’in açılışını yaptığı Sustainable Energy for All (SE4ALL) Girişimi, 2030 yılına kadar ileri teknoloji enerji hizmetlerine erişim sağlamayı, enerji verimliliği girişimleri ile yenilenebilir enerji payını iki katına çıkarmayı amaçlıyor. Bu kapsamda 2014 yılında kurulan Küresel Enerji Verimliliği Platformu ile bina, aydınlatma, teçhizat, bölgesel enerji sistemleri, endüstri ve ulaştırma olmak üzere 6 ana başlık belirledi.


Binalar özelinde ise ‘Binalarda Enerji Verimliliği Platformu’ (BEA) kuruldu. Platformun temel amacı ise, kamu binalarında enerji verimliliği ile ilgili iyi uygulama politikalarına adaptasyon sürecini hızlandırmayı ve bina verimliliği projelerinin uygulanmasını sağlamak.


Eskişehir, Birleşmiş Milletler’in ‘SEE4ALL’ Projesi kapsamında kurulan BEA Platformu’na Türkiye’den seçilen tek şehir oldu.


BEA’nın yerel ortağı WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, bir yıl boyunca EÇEM’den de aldığı destek ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne BuildingLAB Eskişehir projesi kapsamında düzenlediği çalıştaylarla paydaşları bir araya getirecek, politika geliştirmeye katkı sağlayacak ve teknik destek verecek. Dünya Kaynakları Enstitüsü’nün (WRI) Türkiye’de faaliyet gösteren ofisi ile temel bilgi ve mühendislik kavramlarından yola çıkarak insana ve topluma doğrudan dokunabilmeyi hedefl eyen EÇEM, yaptıkları işbirliği ile sektördeki diğer paydaşlara değerli bir örnek teşkil ediyor. İmzaladıkları protokol ile iki kuruluş birbirine proje kapsamında çalıştay, konferans gibi etkinliklerde aktif katılım gösterme ve konuşmacı desteği verme, rapor ve çalışmalara teknik görüş sunma, duyuru çalışmalarını destekleme ve ortak proje başvuru dosyası hazırlamayı taahhüt ediyor.


Dünya