Syprocon İnşaat ve Mühendislik Anonim Şirketi kuruldu!


Syprocon İnşaat ve Mühendislik Anonim Şirketi, Sadri Maksudi Yazgan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 1 Nisan'da Üsküdar, Murat Reis Mahallesi, Mecit Reis Sokak'ta kuruldu.Syprocon İnşaat ve Mühendislik Anonim Şirketi, Sadri Maksudi Yazgan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 1 Nisan'da Üsküdar, Murat Reis Mahallesi, Mecit Reis Sokak'ta kuruldu. 


Syprocon İnşaat ve Mühendislik Anonim Şirketi iş konusu; a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. o. Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım,  havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak. p. Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. r. Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak. s. Yurt içinde ve yurt dışında olmak üzere her türlü elektromekanik sistem hizmetlerini gerçekleştirmek. Örneğin; Her türlü elektromekanik endüstriyel tesis raylı sisteme sivil ve askeri projelere ait: 1) Elektrik elektronik ve mekanik sistemlerin mühendislik, müşavirlik ve koordinasyon işlerini yapmak ihalelere girmek, almak devretmek, 2) Elektrik elektronik ve mekanik sistemlerin projelendirilmesi malzeme temini ve montaj, alımı satımı ithali, ihracı, siparişi, üretimi, üretim için gerekli her türlü ekipman ve tesislerin kurulması ve işletilmesi ve yine elektrik, elektronik ve mekanik sistemlerin tasarım, imalat, pazarlama ve mevcut sistemlerin bakım ve onarımını gerçekleştirmek 3) Elektrik, elektronik ve mekanik sistemler için her türlü inşaat yapmak, yaptırmak,  inşaat işleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında açılacak ihalelere katılmak taahhütlerde bulunmak, her türlü konut, okul  hastane, fabrika, yol  demiryolu, metro, hafif raylı sistem, tramvay finüküler, köprü, baraj, gölet gibi her türlü-inşaat işlemleri ve altyapıları, üstyapıları ile bakımı onarımı yapmak bunlara ilişkin plan proje hafriyat, harita ve aplikasyon işlerini yapmak yaptırmak   Bu Amaçlarla İlgili Olarak; a) İç ve dış piyasada uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin etmek, çok yönlü ve her türlü krediyle aval ve kefalet kredileri sağlamak, gerektiği takdirde şirketin taşınmaz mallarını rehin vermek, b) Konusu ile ilgili olmak şartı ile temsilcilik, komisyonculuk, acentelik, toptancılık, bayilik, imalat, taahhüt, pazarlamacılık, ticaret işleri ve enerji konusu dışında ithalat, ihracat ile iştigal etme


Syprocon İnşaat ve Mühendislik Anonim Şirketi adres: Üsküdar, Murat Reis Mahallesi, Mecit Reis Sokak No.5/1