Tabiat parkı ve milli parklar 20 yıldan uzun kiralanamayacak!

Tabiat parkı ve milli parklar 20 yıldan uzun kiralanamayacak! Tabiat parkı ve milli parklar 20 yıldan uzun kiralanamayacak!

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, tabiat parkı ve milli parkların yatırımcılara kiralanma süreleri sözleşme düzenlendikten itibaren 20 yılı geçmeyecek...TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştırıldı. Kanuna göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen alanların kira süreleri 20 yıl olarak yeniden düzenlenecek. Yasa, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihalesi yapılan veya sözleşmeye bağlanan kiralama işlemleri hakkında uygulanmayacak.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu’nun öngörülen düzenlemeyle, Kültür ve Turizm Bakanlığınca sunulan kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyulan taşınmaz mal alımları ile kültür veya turizm yatırımlarına ilişkin kamulaştırma bedelleri için destek döner sermayeden sağlanabilecek.

Kamulaştırma Kanunu’na eklenmesi öngörülen maddeyle, Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında 8 Aralık 2004’ten sonra yapılmış olan kamulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin davalarda husumet TOKİ’ye, bu tarihten önceki kamulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin davalarda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yöneltilebilecek.

İstimlak Kanunu uyarınca, kesinleşmiş mahkeme kararlarına istinaden idareler adına tescil edilen taşınmazların eski malikleri adına kamu bankalarına yatırılan ancak hak sahiplerine ödenmediği tespit edilen kamulaştırma bedelleri nedeniyle idareler aleyhine açılacak her türlü davada değer; taşınmazın idare adına tescil edildiği tarih, değerleme tarihi olarak esas alınarak ve o tarihteki nitelikleri gözetilerek tespit edilecek.

Tespit edilen bedel, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tablosundaki aylık değişim oranları esas alınarak dava tarihi itibarıyla güncellenerek hak sahiplerine ödenecek.

KDV İSTİSNASI UZATILACAK

Yatırım ve üretimin teşvik edilmesi amacıyla, sanayi sicil belgesini haiz Katma Değer Vergisi (KDV) mükelleflerine münhasıran imalat sanayisinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin KDV istisnası, 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılacak. Cumhurbaşkanına uygulama süresini 2 yıla kadar uzatabilme yetkisi verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen kampingler ve günübirlik tesisler ile konaklama unsuru içeren mesire yerlerinin uzatılan süreler dahil toplam süreleri, yeni sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 20 yılı geçemeyecek. İşlemleri henüz sonuçlanmayanlar hakkında da bu süre uygulanacak.

Uludağ gibi kayak tesislerinin olduğu yerlerde teleferik, telesiyej gibi mekanik tesis hatlarının kira süresi, yatırım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle 20 yıllık süre kısıtlamasının dışında olacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’da değişikliğe gidilerek, cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerinde duruşmaya çıkmaya başlayacağı tarih 1 Eylül 2020’ye ertelenecek.
Bu tarihe kadar asliye ceza mahkemelerinde yapılan duruşmalarda cumhuriyet savcısı bulunmayacak ve katılma hususunda cumhuriyet savcısının görüşü alınmayacak ancak verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı cumhuriyet savcısının kanun yoluna başvurabilmesi amacıyla dosya, cumhuriyet başsavcılığına gönderilecek.