Tahir Tellioğlu: 2009'dan umutluyuz

Tahir Tellioğlu: 2009'dan umutluyuz Tahir Tellioğlu: 2009'dan umutluyuz

Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, "2008'de perişan olduk, 2009'a umutla başlamak istiyoruz" dedi.

Tellioğlu yaptığı yazılı açıklamada, 2008 yılının ilk yarısını "siyasi çekişmeler ve iktidar partisi hakkındaki kapatma davasından" dolayı kaybederken , ikinci yarıyı da dünya merkezli krizden dolayı, çok kötü şekilde icralar ve iflaslarla kaybettiklerini bildirdi.

İnşaat sektörünün son 20 yıllık dip noktası olan 2003 - 2007 yılı arası ortalama yüzde 14,9 büyüyerek ülke ekonomisinin genel bünyesine ciddi oranda katkı sağladığı ifade eden Tellioğlu, 2008 yılını ise yüzde 0-1 arası bir büyüme ile önceki yılların ortalamasına bakıldığında yüzde 15 küçülerek kapattığını
belirtti.

Son yayınlanan 18 ana sektördeki büyüme rakamlarında da gözüktüğü gibi mali sektörün yüzde 7,2 büyümeyle birinci büyüyen sektör olurken, inşaat sektörünün yüzde 4,3 ile en çok küçülen dip sektör olduğunu kaydeden Tellioğlu
şöyle dedi: "Ülke ekonomisinin adeta lokomotifi olan 2000 yan sektörü taşıyan, totalde 3 milyon insanı istihdam eden direk ve dolaylı olarak yaklaşık 200 katrilyonluk bir üreten ve tüketen işgücünün önemi hakkında daha fala söze gerek
olmadığını düşünmekteyiz.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörünün ülkemiz ekonomisinin sıhhatli geleceği açısından yeniden yapılandırılmalı, sektörle alakalı ivedilikle acil eylem planı açıklanmalıdır. Yolunda ilerleyen tren bozulduğunda arıza lokomotifte ise vagonları ne kadar tamir etseniz de tren yürümez. Çünkü taşıyıcı ana merkez lokomotiftir. Lokomotifin harekete geçirilmesi trenin yoluna devam etmesi demektir.

1929 büyük dünya ekonomik krizinden dünya ekonomisi inşaat ve emlakla çıkmıştır. İnanıyoruz ki hükümetimiz ülkemizdeki krizi inşaat sektörünün önünü açarak ülkemiz ekonomisini kurtaracaktır. Hükümetimizden acilen diyalog ve çözüm
paketi bekliyoruz."

pus