Tamer Karaca Mimarlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Tamer Karaca Mimarlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Tamer Karaca Mimarlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Tamer Karaca Mimarlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Bakırköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Tamer Karaca tarafından kuruldu. Tamer Karaca Mimarlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Bakırköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Tamer Karaca tarafından kuruldu. 
 

Tamer Karaca Mimarlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
a) Şirket her türlü etüt, plan, proje, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, mühendislik yapıları, yerleşim alanları ve maden sahalarında; jeolojik, jeoteknik, jeofizik etütler ve maden etüdleri, hidrolojik, hidrojeolojik etüdler,sıcak su etüdleri,jeolojik inceleme ve harita yapımı maden arama,araştırma ve mevcut maden sahalarında gerekli sontaj,inceleme ve etütlerin yapılması, rezerv hesaplarının yapılması, ön işletme ve işletme raporlarının hazırlanması, kıyı ve deniz jeolojisi proje ve uygulamaları, ÇED raporlarının hazırlanması ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler,

Tamer Karaca Mimarlık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Yeşilköy Mah.Atatürk Cad. Egs Blokları No.12/307 Bakırköy