06 / 10 / 2022

Tapu döner sermaye ücreti hangi hallerde ödenir?

Tapu döner sermaye ücreti hangi hallerde ödenir?

Tapu dairesinde yapılan işlemler için belli oranlarda harçlar ödeniyor. Bu harç oranları işlemin türüne göre değişiyor. Masraflar arasında döner sermaye ücreti de bulunuyor. Peki, tapu döner sermaye ücreti hangi hallerde ödenir?Tapu döner sermaye ücreti hangi hallerde ödenir?

Tapu dairesinde yapılan işlemler için belli oranlarda harçlar ödeniyor. Bu harç oranları işlemin türüne göre değişiyor. Ayrıca tapu dairesine ödenmesi gereken masraflar arasında tapu döner sermaye ücreti de yer alıyor.


2015 yılında tapu devir işlemleri için 82,50 TL tapu döner sermaye ücreti ödeniyor. Ayrıca, 11,00 TL ilave hizmet bedeli alınıyor. Peki, tapu döner sermaye ücreti hangi hallerde ödenir?


Satış İşlemleri

1.1.1 Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölümlerin satış işlemleri

1.1.1.1 Tek işlemde bir adet bağımsız bölüm satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


1.1.1.2 Tek işlemde birden fazla bağımsız bölüm satışı yapılıyor ise bağımsız bölüm sayısı adedince döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


1.1.2 Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli olmayan taşınmazların satış işlemleri

1.1.2.1 Tek işlemde bir adet taşınmazın satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


1.1.2.2 Tek işlemde birden fazla taşınmazın satışı yapılıyor ise ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.


1.1.3 Tek işlemde kat irtifaklı, kat mülkiyetli ve diğer vasıftaki taşınmaz malların satışı talebinde


1.1.3.1

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölüm sayısı kadar döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, diğer vasıftaki taşınmazların her biri için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.


1.1.4 Devre mülk satış işlemleri

1.1.4.1 Tek işlemle bir adet devre mülkün satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.Tek işlemde birden fazla bağımsız bölümden devre mülk satışı yapılıyor ise döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir bağımsız bölümden yapılan devre mülk satışı için bağımsız bölüm sayısı kadar Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.


1.2 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine göre yapılan mülkiyeti devir borcu doğuran işlemlerde hizmet bedeli, işlem sırasında ve işlem için belirlenen döner sermaye bedeline ilave maktu olarak tapu müdürlüğünce tahsil edilir. (385 TL)


İpotek Tesisi İşlemi

1.3.1 İpotek tesisi işleminden bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


1.3.2

Birden fazla taşınmazın ipotek tesisi işleminde; ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.


Listenin tamamı için tıklayın


Tapu döner sermaye yönetmeliği 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön