Tapu harcı Kasım 2015!

Tapu harcı Kasım 2015!Gayrimenkullerin alım satımı için alıcının satıcıya satış bedelini ödemesi yeterli olmuyor. Tapu Müdürlüğünde yapılan bu işlem için belli bir miktarda tapu harcı ödemesi de yapılıyor. Peki, tapu harcı Kasım 2015 ne kadar?


Tapu harcı Kasım 2015!

Gayrimenkullerin alım satım işlemleri için alıcının satıcıya satış bedelini ödemesi yeterli olmuyor. Tapu Müdürlüğünde yapılan bu işlem için belli bir miktarda tapu harcı ödemesi de yapılıyor.


Harç, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınır. Buna göre tapu dairesinde ödenecek bu bedel satış bedeli üzerinden hesaplanıyor.


Normal şartlarda harcın alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmesi gerekiyor. Ancak, taraflar arasında yapılan anlaşma neticesinde bu masrafı yalnız alıcı da yüklenebiliyor. Böylece alıcının ödeyeceği tapu harcı iki katına çıkıyor.


Harcın ölçüsü devir eden ve devir alan için ayrı ayrı olmak üzere devir bedeli üzerinden binde 20’dir. Buna göre gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen gerçek devir ve iktisap bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında hesaplanıyor.


Bu masrafların yalnız alıcı tarafından ödenmesi halinde tapu harcı binde 40 olarak hesaplanıyor.


Tapu harçları, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. Maliye Bakanlığınca yetki verilmesi halinde ilgili kuruluşlar (bankalar gibi) tarafından da tahsil olunabilir. 


Tapu müdürlüklerinde e-tahsilat uygulamasına geçilmiş olup; Bu uygulama ile tapu harçlarının farklı şehirdeki şubelerde dâhil olmak üzere banka şubeleri, ATM’ler ve Görüntülü İşlem Merkezlerinden tahakkuk, tahsil ve kontrolü elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor.


İntifa hakkı tesisi tapu harcı 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com